Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mötesplats RUC - för dig med intresse för skolutveckling

Ny PISA-rapport släpps i december 2019. Välkommen till en förmiddag med föreläsningar och samtal som utgår från rubriken  20 år med PISA i Sverige och världen.  Margareta Serder, lektor på Malmö universitet inleder. PISA-rapporten har detta år fokusområdet läsförståelse och därför har vi även bjudit in Skolforskningsinstitutets lektor Linda Ekström som presenterar den nya forskningsöversikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Översikten beskriver relationen mellan läsförståelse och undervisning om, och användning av lässtrategier, enligt det samlade vetenskapliga kunskapsläget.    

Mycket välkomna till – Mötesplats RUC!

När: 6 december

Var: Malmö universitet Orkanen

Tid: 08.30-13.00

Vem: Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syfte med dagen är att ge en inblick i PISA-rapporten som släpps i december 2019. Vilka konsekvenser av PISA ser vi i Sverige och hur ser det ut i omvärlden efter två decennier med PISA som global kunskapsaktör? Vidare syftar förmiddagen till ett ge en inblick i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.

Pris: 300 kr exkl. moms/ deltagare

OBS! Begränsat antal platser, anmälan stänger den 6 november eller när platserna är fyllda. 
Anmälan är bindande.

Program

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-10.30 Välkomna till Mötesplats RUC och därefter 20 år med PISA i Sverige och världen. Margareta Serder, lektor och vicedekan, Malmö universitet

10.30-11.00 Fika

11.00-12.30 Forskningsöversikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, Linda Ekström, lektor Skolforsningsinstitutet

12.30-13.00 Avslutning och lunch

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia