Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fritidshemmet i fokus

Är du förstelärare i fritidshem eller fritidspedagog med särskilt intresse för verksamhetsutveckling?

Välkommen till Malmö högskola som erbjuder dig som fritidspedagog att medverka i ett nätverk och utbildning för att ta del av föreläsningar, samtal och byta erfarenheter utifrån aktuella teman så som - vetenskapligt förhållningssätt - reflektera och pröva i den egna verksamheten - uppdraget som förstelärare i fritidshem/fritidspedagog som verksamhetsutvecklare - digital kompetens och lärande på fritidshemmet - fritidshemmets perspektiv - elevers delaktighet och inflytande/demokratiskt förhållningssätt m.fl.

Syfte med att medverka i nätverket är att du ges möjlighet:

  • att utveckla din roll som förstelärare i fritidshemmet/fritidspedagog som verksamhetsutvecklare 
  • att utveckla din analys och reflektionsförmåga utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt 
  • strukturerat erfarenhetsutbyte tillsammans med andra fritidshemsutvecklare 

Var: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen Malmö högskola

Tid: 09.00- 12.00

Vem: Fritidspedagog eller motsvarande

Pris: 2 300 kr. exkl. moms. I priset ingår fika.

Anmälan är stängd.

Aktuell forskning och pedagogisk teori kommer att presenteras och du som deltagare ges möjlighet att synliggöra och sätta ord på  lärandet i fritidshemmet. Detta görs genom att  analysera och  pröva i den egna verksamheten samt reflektera tillsammans med andra deltagare om vad som är kvalitetshöjande arbete i fritidshemmet.

Medverkande
Nätverksledarna: Josefine Andersson och Monika Kristiansson, fritidspedagoger/utbildare och universitetsadjunkter Malmö högskola. Föreläsare: Morten Timmermann Korsgaard Ph.d. Assistant Professor Malmö högskola. Anna Klerfelt fil.dr / Ph.D / Associate Professor Jönköping universitet. Carolina Martinez lektor Malmö högskola, Helene Elvstrand lektor Linköpings universitet.

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia