Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vårt nya universum (7,5hp) - Astronomi för lärare åk 4-9

Tag chansen och utveckla din naturvetenskapliga undervisning. Frågor – som hur universum startade och utvecklades – finns det liv på andra planeter – när kommer människan att erövra rymden – finns det numera många svar på. Vi erbjuder en unik kurs för lärare om 7,5hp. 


Rymden utgör en ständig källa till fascination, inte minst bland ungdomar. I skolan kan kunskaper i modern astronomi erbjuda lärare att på ett naturligt och spännande sätt förklara och exemplifiera många fenomen inom fysik, kemi, biologi och filosofi. 

Med början höstterminen 2017 erbjuder Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola dig som undervisar i främst åk 4-9 att delta i kursen "Vårt nya universum (7,5hp) – Astronomi för lärare". Innehållet fokuserar på de modernaste upptäckterna inom rymden och astronomin.

Kursen är ett samarbete med Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB). Hälften av kurstillfällena sker på  observatoriet i Oxie, där du även får bekanta dig med ny teknik genom avancerad astronomisk utrustning.  Kursen innehåller didaktiska delar, där syftet är att ge dig som lärare nya verktyg att på olika sätt utveckla din naturvetenskapliga undervisning genom fördjupad kunskap i astronomi.

Kursen är stängd för anmälan, och kommer i nuläget inte att starta pga för få anmälningar.

Studietakt: kvartsfart, 7,5hp,  15 november 2017-30 april 2018 Tycho Brahe-observatoriet i Oxie.

Preliminära datum: (16/11, 7/12, 1/2, 27/2, 15/3, 3/4)

Antal campustillfällen: 6 st om vardera ca 4,5h, där hälften av tillfällena är förlagda på Malmö högskola och hälften av tillfällena på 

Tid: Malmö högskola ca 13.15–16.45, Observatoriet  ca 16.00-19.45 (17.00-20.45)

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 4-9

Kostnad: 5 850kr exkl. moms/deltagare och inkluderar fika i pausen 

Kursupplägg (preliminärt)

Utbildningen genomförs av:

Kristina Svensson är utbildad grundskollärare med inriktning Ma och No/Tk för årskurserna 4-9. Under 20 år arbetade hon som lärare på grundskolan. Undervisar på Malmö högskola främst på grundlärarprogrammen och inom Lärarlyftet II.

Peter Linde är docent i astronomi har arbetat många år inom forskning  och utbildning, både vid Lunds universitet och vid Malmö högskola. Han är populärvetenskaplig författare och som ordförande driver han sedan många år föreningen ASTB med dess populärastronomiska observatorium i Oxie.   

Tomas Diez har civilingenjörsexamen och arbetar som egen konsult med projektledning och verksamhetsutveckling. Han är vice ordförande i ASTB och avancerad amatörastronom. I föreningens verksamhet arbetar Tomas med strategifrågor, utvecklingsprojekt inom IT, visningar på observatoriet samt seminarier inom astronomi. 

 

 

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia