Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk (7,5hp)

Är du lärare och är intresserad av  kompetensutveckling i svenska som andraspråk?

Malmö universitet erbjuder kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk med följande inriktningar:

-undervisning åk 1-6
-undervisning åk 7-9

Mer information om respektive kurs, samt anmälan hittar du här:

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk, inriktning åk 1-6

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9

Kurserna erbjuds på uppdrag av Skolverket. Syftet med kursen är att höja kompetensen bland Sveriges lärare inom kunskapsområdet. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och  stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne. 

Du som deltar i kursen kommer att:

  • Öka din kompetens i svenska som andraspråk
  • Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
  • Öka din förståelse för olika värderingar och normer på skolan

Vad: Introduktionskurs i svenska som andraspråk. Kursen är på 7,5 hp

Anmälan: Kurserna är öppna för sen anmälan

När: Start augusti 2019 och avslutas januari 2020.

Vem: Lärare eller förskollärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är öppen för alla lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. 

Hur: Kursen är en kombination av distanskurs via högskolans lärplattform och fyra utbildningsförlagda dagar på Malmö universitet. 

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag 

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Läs mer om statsbidraget för studier i svenska som andraspråk

Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist