Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk (7,5hp) start Ht-20

Är du lärare och är intresserad av  kompetensutveckling i svenska som andraspråk?

Malmö universitet erbjuder kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk med följande inriktningar:

-undervisning åk 1-6
-undervisning åk 7-9

Anmälan öppnar den 16 mars 2020

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk, inriktning åk 1-6

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9Kursen ger dig en möjlighet att utveckla din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Utbildningen är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne. 

Kursen erbjuds på uppdrag av Skolverket.

Du som deltar i kursen kommer att:

  • Öka din kompetens i svenska som andraspråk
  • Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
  • Öka din förståelse för olika värderingar och normer på skolan

Vad: Introduktionskurs i svenska som andraspråk, varje kurs omfattar 7,5 hp.

Anmälan: Kurserna öppnar för anmälan den 16 mars 2020. 

När: Start augusti 2020 och avslutas januari 2021.

Vem: Lärare eller förskollärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är öppen för alla lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. 

Din arbetsgivare måste godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt eller skicka in den separat till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm.

Blankett för huvudmannens godkännande

Hur: Kursen är en kombination av distanskurs via universitetets lärplattform och fyra utbildningsförlagda dagar på Malmö universitet. 

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag, läs mer på Skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia