Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kommunförlagda kurser 2020

Är du intresserad av att öka kompetensen inom viktiga områden och lära tillsammans med kollegor?

I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan.  Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5hp.

Det finns kurser inom olika områden. Kurserna riktar sig till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Kurserna består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar universitetet. I samråd kommer man överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen.

För mer information besök Skolverket.se

Senast uppdaterad av Louise Lundgren