Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fortbildningsdag för förskolan 16 oktober 2019

En dag om lek, språk och utforskande.

Fortbildningsdagen (oktoberseminariet) har varit återkommande sedan 2009 och är ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stads förskoleförvaltning. Syftet är att på olika sätt lyfta ut viktiga kvalitetsfrågor inom förskolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Denna gång riktas fokus mot lek, språk och utforskande i form av en heldag innehållande föreläsningar och exempel från praktiken. I år föreläser Monica Nilsson förskollärare och docent i förskoledidaktik från Södertörn university om ”Lek och utforskande i förskolan: Lekvärldar och utforskande projekt” samt Annette Mars lektor i musikpedagogik från Malmö universitet utifrån rubriken ”Skapande verksamhet som kunskapande kraft”.

När: 16 oktober kl. 8.00 - 16.00

Var: Malmö universitet, Orkanen, sal D138

Program

8.00–8.30 Registrering

8.30–8.45 Introduktion

8.45–10.00 ”Lek och utforskande i förskolan: Lekvärldar och utforskande projekt"- Monica Nilsson

10.00 –10.30 Fika

10.30–11.30 Seminarium 1

11.30–12.45 Lunch

12.45–13.45 Seminarium 2

14.00–14.30  ”Lek och estetik en konstnärlig process”- Josefin Snygg

14.30–15.00 Fika

15.00-15.45 ”Skapande verksamhet som kunskapande kraft” - Anette Mars

15.45 -16.00 Avslutning utvärdering.

Avgiften för fortbildningsdagen är 590 kronor exklusive moms.

I anmälningsavgiften ingår förutom heldag av föreläsningar och seminarier förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan är bindande men vid förhinder kan avsedd deltagare ersättas av annan deltagare

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia