Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Regionalt utvecklingscentrum

liten_RUC1

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, arbetar med utveckling av lärande, pedagogik och ledarskap på uppdrag av skolor, kommuner och organisationer. Tillsammans med er uppdragsgivare utgår vi från era specifika behov och skräddarsyr utbildningar,  seminarier  och poänggivande kurser. RUC:s arbete utgår ifrån universitetets specialistkompetens, relevant forskning och beprövad erfarenhet. 

Exempel på vad RUC arbetar med och erbjuder:

  • Poänggivande kurser
  • Seminarieserier
  • Handledning
  • Uppföljningar och utvärderingar
  • Forskningscirklar
  • Aktionsforskning

Några röster om varför vi vänder oss till RUC

ana-maria-fride_bild

Långsiktig injektion

Ana Maria Friede, rektor Tunaskolan i Lund.
- Jag letade efter kompetensen att skapa nätverk för våra förstelärare i årskurs 6-9. Att gå via RUC på Malmö universitet för att få kopplingen till nya forskningsrön kändes naturligt.
Läs mer om Ana Maria Friede i RUC:s digitala broschyr  

jessica_peterson_liten

Mångkulturella insikter

Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare på Barn- och ungdomsverksamheten i Laholms kommun.
- Utbildningen gav personalen nya kunskaper för att bättre bemöta flerspråkiga barn.
Läs mer om mer Jessica Petersson i RUC:s digitala broschyr 

rolf_bengtsson_bild

Energi och nya perspektiv

Rolf Bengtsson, verksamhetschef för grundskolan i Hässleholm. 
- Första perioden av programmet ägnades åt handledning i grupp kring skolledarnas vardag. Personalen upplevde handledningen positiv och välkvalificerad.
Läs mer om Rolf Bengtsson i RUC:s digitala broschyr.  

Senast uppdaterad av Helena Smitt