Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument och riktlinjer

På den här sidan finner du beslut, policydokument och riktlinjer som gäller för Fakulteten för lärande och samhälle. Här kan du ta del av fakultetens strategiska plan samt andra viktiga dokument såsom handlingsplan för internationalisering och studentinflytandepolicy.

Till höger på sidan finner du dokument som gäller för hela universitetet. Där finner du bland annat dokumentet Studenternas rättigheter och skyldigheter.

Målbild för LS

Målbild för LS 2017-03-31

Strategiska satsningar

Strategiska prioriteringar 2017-03-31

Besluts- och policydokument samt handlingsplaner

 

Kursplaner (mallar, anvisningar)

Anvisningar för kursplan på engelska finns på Malmö universitets dokumentsida. Se ruta i högermarginalen.

Lärarprogrammet antagning 2007-2010

OBS! För att kunna arbeta i mallen och spara dina uppgifter behöver du spara ner mallen på din dators hårddisk (t ex Skrivbordet).

Mallar

För att kunna arbeta i en mall och spara uppgifterna du fyller i måste du spara ner mallen på din dators hårddisk (t ex Skrivbordet).

Information om examensarbete inom lärarprogrammet för studenter med utbildningsomfattning 210hp

För student antagen 2007 eller 2008
Anmälan om att göra examensarbete på grundnivå (blankett)

För student antagen 2009 eller 2010
Anmälan om att göra examensarbete på avancerad nivå (blankett)

Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson