Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument och riktlinjer

På den här sidan finner du beslut och riktlinjer som gäller för Fakulteten för lärande och samhälle. Här kan du ta del av fakultetens strategiska plan samt andra viktiga dokument såsom handlingsplan för internationalisering och studentinflytandepolicy.

Till höger på sidan finner du dokument som gäller för hela universitetet. Där finner du bland annat dokumentet Studenternas rättigheter och skyldigheter.

Målbild för LS

Strategiska satsningar

Beslut, riktlinjer samt handlingsplaner

Kursplaner (mallar, anvisningar)

Lärarprogrammet antagning 2007-2010

Mallar

För att kunna arbeta i en mall och spara uppgifterna du fyller i måste du spara ner mallen på din dators hårddisk (t ex Skrivbordet).

Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson