Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Student

VFU_studenter
Här hittar du som student vid Lärande och samhälle information om försäkringar, vikariat, VFU-placering, belastningsregister, frånvaro, VFU-utomlands och blanketter och dokument som du har användning för under din VFU.

Student antagen HT2019

Information till dig som är ny student gällande Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

PM VFU

Studentförsäkringar

Malmö universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd vid universitetet.

Läs mer om studentförsäkringar

PM vid olyckor under VFU

Vikariat

Ska man tillfälligt vikariera för en förskollärare, lärare eller fritidspedagog krävs ett anställningsförfarande. Enligt universitetets regler kan du inte vara student när du är anställd som vikarie, d.v.s. den tiden kan inte betraktas som studietid.

Läs mer om vikariat

VFU-placering 

Placering på partnerskola

Studieorterna Malmö och Lund är utgångspunkten för placering. Det innebär att du även kan bli placerad i närområde eller ytterområde till studieorten. Det är viktigt att du uppger alla skolor som du har personlig anknytning till vid registreringen för att säkra att du får en placering som garanterar dig en saklig och opartisk bedömning av din VFU.

Som student placeras du på en förskola/skola och deltar i verksamheten utifrån de villkor som råder där. Du som student ordnar aldrig själv din VFU-placering.

Var har jag fått min VFU-placering?

När du blivit antagen till en av våra lärarutbildningar och registrerat dig blir du placerad på en av våra partnerskolor. 

Byte av VFU-placering och placering av särskilda skäl

Riktlinjer och blanketter hittar du under  Speciella blanketter.

Första mötet med din VFU-lärare

Du som student kommer att bli kallad, via den e-postadress som du uppgett till Malmö universitet, av din VFU-lärare till er första träff. 

Reseersättning

Om du som student bor på studieorten Malmö/Lund eller i närområdet och placeras i ytterområdet kan viss ersättning för resor utgå. Läs mer i blanketten nedan.

Blankett för reseersättning

Belastningsregister

Enligt lag 2000:873 ska studenter antagna till lärarutbildningen lämna utdrag ur belastningsregistret.

Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna. Detta omfattar även studenter som går lärarutbildning där praktik/verksamhetsförlagd tid/utbildning ingår.

Utdraget lämnas till rektor på partnerskola, eller den person som rektor utser. Den som inte lämnar utdrag får inte genomföra VFU.

Till Polisens belastningsregisterutdrag

Frånvaro

VFU:n är obligatorisk men om du blir sjuk eller uteblir från VFU:n finns tydliga regler som gäller.

Läs mer om frånvaro

VFU utomlands

Vill du läsa din VFU utomlands letar du själv upp en lämplig skola i valfritt land och anger sedan ditt önskemål i ansökan.

Läs mer om VFU utomlands 

Blanketter och dokument

Här hittar du blanketter och dokument som rör din VFU

 

ARBETSMARKNADSDAG - Förskollärar- och lärarstudenter

 

Ta med ditt CV och besök denna dag som är ett tillfälle att möta framtida arbetsgivare! Är du snart klar med din utbildning kanske det leder till ett jobb efter avslutad utbildning! Har du inte kommit lika långt i din utbildning, men behöver söka ett sommarjobb? Eller vill du enbart ha lite information och bygga ett kontaktnät för framtiden? Ta tillfället i akt! 

Datum:   10 december 2019

Tid:         Kl. 10:00-13:00 

Var:        Atriet, Orkanen

Vi ser fram emot en givande dag för både skolor, kommuner och studenter!  

VARMT VÄLKOMNA!

Senast uppdaterad av Anders Olsson