Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Student

VFU_studenter
Här hittar du som student vid Lärande och samhälle information om försäkringar, vikariat, vfu-placering, belastningsregister, frånvaro, vfu utomlands och blanketter och dokument som du har användning för under din vfu.

Studentförsäkringar

Malmö universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd vid universitetet.

Läs mer om studentförsäkringar 

PM vid olyckor under vfu

Vikariat

Ska man tillfälligt vikariera för en förskollärare, lärare eller fritidspedagog krävs ett anställningsförfarande. Enligt universitetets regler kan du inte vara student när du är anställd som vikarie, d.v.s. den tiden kan inte betraktas som studietid.

Läs mer om vikariat

Vfu-placering 

Placering på partnerskola

När du blivit antagen till en av våra lärarutbildningar och registrerat dig blir du placerad på en av våra partnerskolor. Malmö universitet har avtal om vfu med skolor och förskolor i Skåne och västra Blekinge. Studentens bostadsort är en utgångspunkt för vfu-placering, men en placering på studieorten, dvs. Malmö eller i Malmös närområde kan också förekomma. Ibland är det nödvändigt att placera studenter utanför närområdet även om studenterna bor nära studieorten. Studieortens närområde definieras av en radie 35 km runt Malmö, vilket motsvarar mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem.

Du som student ordnar aldrig själv din VFU-placering.

Byte av vfu-placering och placering av särskilda skäl

Riktlinjer och blanketter hittar du  här.

Första mötet med din vfu-lärare

Du som student kommer att bli kallad, via den e-postadress som du uppgett till Malmö universitet, av din vfu-lärare till er första träff. 

Reseersättning

Malmö universitet ersätter den del av resekostnaden som överstiger mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem om du som student bor i Malmö eller i Malmös närområde och har placering utanför närområdet. Det gäller även student som bor utanför närområdet och placeras utanför närområdet om resan är längre än det mellanzon omfattar. Läs mer i blanketten nedan.

Blankett för reseersättning

Belastningsregister

Enligt lag 2013:852 ska studenter antagna till lärarutbildningen lämna utdrag ur belastningsregistret.

Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna. Detta omfattar även studenter som går lärarutbildning där praktik/verksamhetsförlagd tid/utbildning ingår.

Utdraget lämnas till rektor på partnerskola, eller den person som rektor utser. Den som inte lämnar utdrag får inte genomföra vfu.

Till Polisens belastningsregisterutdrag

Frånvaro

Vfu är obligatorisk men om du blir sjuk eller uteblir från vfu finns tydliga regler som gäller.

Läs mer om frånvaro

Vfu utomlands

Vill du läsa din vfu utomlands letar du själv upp en lämplig skola i valfritt land och anger sedan ditt önskemål i ansökan.

Läs mer om vfu utomlands 

Dokument och blanketter

Här hittar du dokument och blanketter som rör din vfu

Senast uppdaterad av Anders Olsson