Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vfu-råd

Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet och partnerskolorna samverkar i ett vfu-råd. Detta för att verksamhetsförlagd utbildning genomförs, utvärderas och utvecklas i enlighet med fakultetens kvalitetsarbete och ”Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i Skåne”.

Vfu-rådet leds av fakultetens utbildningschef. Övriga medverkande är fyra representanter från partnerskolorna, en studentrepresentant, representanter från lärarutbildningarnas programråd samt övrig personal.

Riktlinjer för vfu-råd för lärarprogram

Senast uppdaterad av Anders Olsson