Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Partnerskolor från och med hösten 2019

Sommaren 2019 upphör den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning. Identifierade framgångsfaktorer och gjorda erfarenheter tas tillvara när vi till hösten 2019 skapar en ny organisation för framtida partnerskolor. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har redan ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal som reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal kommer Malmö universitet att teckna tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor.

Arbetsgång och tidplan för att teckna tilläggsavtal som partnerskola med Malmö universitet

  • VFU-samordnare i kommunen skickar ut underlag, inventerar intresse och utser i samråd med förvaltningschef lämpliga skolor som önskar teckna tilläggsavtal som partnerskola. Inger Mauritzson finns tillgänglig för dialog om antal skolor och urval av skolor som kan bli aktuella för att teckna avtal som partnerskolor under perioden 12 april-15 maj 2019
  • VFU-organisationen ansvarar för att informera och föra dialog med fristående skolor under perioden 12 april-15 maj 2019
  • VFU-samordnare i kommunen samlar ihop underlag från både skolor som önskar teckna tilläggsavtal och övriga skolor som uppfyller ramavtal. I excelformulär Anmälan av platser anges hur många studenter och i förkommande fall i vilka ämnen, som respektive skola kan ta emot. Formulären skickas in till Malmö universitet i perioden 3-15 maj, oss tillhanda senast den 15 maj 2019
  • Partnerskolor som avser att teckna tilläggsavtal utser en VFU-ansvarig/representant som deltar på erfarenhetsutbyte på Malmö universitet den 9 maj 2019 10:00 -15:00 OR: D222
  • Senast den 24 maj 2019 skickar Malmö universitet ut tilläggsavtal till nya partnerskolor för undertecknande
  • Senast den 15 juni 2019 ska undertecknat tilläggsavtal vara insänt till Malmö universitet
  • Följande tilläggsavtal är inkomna till Mau den 28 juni 2019. Undertecknade avtal returneras i mitten av augusti 2019. Avtal som kommer in före 2019-08-12 behandlas i augusti.
  • Tilläggsavtal med de nya partnerskolorna börjar gälla den 1 augusti 2019 
Senast uppdaterad av Anders Olsson