Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kurser och seminarier i handledning

Varje termin återkommer ett antal populära seminarier som fokuserar på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). All pedagogisk personal är välkommen, även du som inte just nu är handledare till studenter på våra lärarprogram vid Malmö universitet.

Se under Aktuellt för mer information och anmälan.

________________________________________________________________________

Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson