Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kurser och seminarier i handledning

Varje termin återkommer ett antal populära seminarier som fokuserar på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). All pedagogisk personal är välkommen, även du som inte just nu är handledare till studenter på våra lärarprogram vid Malmö universitet.

 

HANDLEDARSEMINARIUM

 

Seminarium A 

Datum: Onsdag 22 april 2020

Tid: 08.30-15.00

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

A-seminariet tar upp frågor som rör arbetet med studenter under deras VFU.

  • hur lärarutbildningen är uppbyggd
  • vilka förväntningar finns hos partnerskolan, studenten och högskolan
  • vad vårt gemensamma uppdrag som lärarutbildare innebär
  • diskussion om handledning och reflektion
  • På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket
  • Ramverk för bedömningsprocessen: inledande seminarium och trepartssamtal

Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är xx.

ANMÄLAN kommer att öppnas inom kort.

________________________________________________________________________

Seminarium B 

Datum: Onsdag 29 april 2020

Tid: 08.30-15.00 

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

B-seminariet handlar om bedömning av studenters professionsutveckling

  • På väg mot läraryrket
  • Ramverk för bedömningsprocessen: självvärdering, bedömningsunderlag och avslutande seminarium.
  • progressionen i lärandemålen för de fem VFU-kurserna
  • hur höjer vi kvaliteten i VFU-kurserna

Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är xx.

ANMÄLAN kommer att öppnas inom kort.

 

________________________________________________________________________

Senast uppdaterad av Anders Olsson