Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kurser och seminarier i handledning

Kurser och seminarier i handledning

Varje termin återkommer ett antal populära seminarier som fokuserar på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). All pedagogisk personal är välkommen, även du som inte just nu är handledare till studenter på våra lärarprogram vid Malmö universitet

Handledarseminarium

Seminarium A 

Datum: Onsdag 10 april 2019

Tid: 08.30-15.00

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

A-seminariet tar upp frågor som rör arbetet med studenter under deras VFU.

  • hur lärarutbildningen är uppbyggd
  • vilka förväntningar finns hos partnerskolan, studenten och högskolan
  • vad vårt gemensamma uppdrag som lärarutbildare innebär
  • diskussion om handledning och reflektion
  • På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket
  • Ramverk för bedömningsprocessen: inledande seminarium och trepartssamtal
Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är 1 april.
 
Anmälan är stängd. 

 

Seminarium B 

Onsdag 24 april 2019

Tid: 08.30-15.00 

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

B-seminariet handlar om bedömning av studenters professionsutveckling

  • På väg mot läraryrket
  • Ramverk för bedömningsprocessen: självvärdering, bedömningsunderlag och avslutande seminarium.
  • progressionen i lärandemålen för de fem VFU-kurserna
  • hur höjer vi kvaliteten i VFU-kurserna
Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är 15 april.
Förskollärare - anmälan är stängd för er eftersom vi har fullt. Anmälningar som inkommer efter 18 mars kan därför inte räkna med att få en plats.
  
Anmälan är stängd.
Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson