Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Partnerskola

Studenter som sitter ner vid ett bord och för en diskussion

Sommaren 2019 upphörde den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning. Identifierade framgångsfaktorer och gjorda erfarenheter har tagits tillvara när vi hösten 2019 skapade en ny organisation för framtida partnerskolor. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal som reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. 

Följande partnerskolor har tecknat tilläggsavtal med Mau. 

Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november 
Underlag för SWOT-analys 

Presentation från uppföljningsdagen den 25 november 2019

Exempel på hur vfu-ansvarig på Malmös gymnasieskolor planerar för studenternas vfu genom utbildningen

Presentation från erfarenhetsutbytet den 24 oktober 2019

Senast uppdaterad av Anders Olsson