Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Partnerskola

Studenter som sitter ner vid ett bord och för en diskussion

Här hittar du som partnerskola information om anmälan av platser, listor på studenter, studentfrånvaro, kurser och seminarier, handledarutbildningar och VFU-råd.

Partnerskolor från och med hösten 2019

Utifrån erfarenheter från den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor skapas från och med hösten 2019 nya partnerskolor. 

Läs mer om villkor och ansökan för framtida partnerskolor

Övningsskolor och övningsförskolor

Malmö universitet deltar i den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om övningsskolor och övningsförskolor

För att få en bättre förståelse för hur den campusförlagda utbildningen är uppbyggd se nedan

Förskollärare

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Grundlärare - fritidshem

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Grundlärare F-3

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna
Ämnespresentationer

Grundlärare 4-6

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna
Ämnespresentationer

Ämneslärare 7-9

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Ämneslärare gymnasiet

Kursförteckningar
Utbildningsvetenskaplig kärna

Yrkeslärare 

Kursförteckningar

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kursförteckningar

Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson