Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Frånvaro

Sjukdom och frånvaro upp till två dagar

Student som varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn en upp till två dagar i en vfu-kurs/4-veckorsperiod och ändå bedöms uppnå lärandemålen kan få godkänt betyg utan att dagarna behöver tas igen.

Tre till fem dagar...

Student som varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn mellan tre och fem dagar får betyget underkänd på kursen. Student som bedöms ha förutsättningar att uppnå lärandemålen efter en komplettering kan dock efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare på partnerskolan komplettera med tre till fem sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll.

Om lärandemålen för kursen uppnås efter komplettering kan examinator ändra betyg och godkänna kursen. I annat fall kvarstår betyget underkänd och studenten är hänvisad att tentera om vfu-kursen (fyraveckorsperioden) i sin helhet på nästkommande vfu-kurs.

För student som varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn mellan tre och fem dagar i vfu-kurs under hösttermin och där nästa vfu-kurs infaller följande vårtermin (Förskollärarutbildning: termin 5, Grundlärarutbildning inr. fritidshem: termin 3 och 5, Grundlärarutbildning inr. F-3 och 4-6 termin 7, Yrkeslärarutbildning: termin 2 samt KPU: termin 1) gäller följande: Kursen kan godkännas av examinator (vfu-lärare) under förutsättning att tillräckligt bedömningsunderlag finns och att lärandemålen bedöms vara uppfyllda. I annat fall sätts betyget underkänd och studenten får tentera om vfu-kursen (fyraveckorsperioden) då nästkommande vfu-kurs infaller.

I dessa fall underkänns studenten

Student som varit frånvarande tre till fem dagar av annan anledning än sjukdom har inte möjlighet att komplettera, utan blir underkänd på kursen och är hänvisad att tentera om vfu-kursen i sin helhet då nästkommande vfu-kurs infaller.

Du som varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn mer än totalt fem dagar får betyget underkänd på kursen. Det betyder att du får tentera om vfu-kursen. Återstående vfu-kurs genomförs efter avslutad utbildning.

Senast uppdaterad av Anders Olsson