Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuellt

Inbjudan till handledare och blivande handledare för grundlärarstudenter (F-6) den 26 september 2019

 

Vi som arbetar som lärarutbildare och VFU-lärare för de studenter som gör sin VFU hos er vill gärna träffa er för att utbyta tankar kring hur vi tillsammans kan göra en så bra utbildning som möjligt för våra studenter. Vår ambition är att en gång om året ordna träffar mellan VFU-lärare och handledare för att lyfta frågor som är av gemensamt intresse.

På denna handledarträff får du möjlighet att uppdatera dina kunskaper om ämnet teknik genom en föreläsning av Anna Wirstedt. Syftet är att underlätta den diskussion som VFU-handledare och student har om ämnesdidaktik i teknik.

Program:

 

12.00 – 13.00   Vi bjuder på gemensam lunch i Orkanens matsal. Vi träffas vid ingången till matsalen på entréplanet, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

13.15 – 13.45   Sal C231 Allmänna frågor kring VFU.

14.00 – 15.30   Sal C231 ”Vilken teknik möter grundlärarna i teknikkurserna på LS”? Föreläsning och diskussion ledd av Anna Wirstedt, utbildningsledare och lärarutbildare på Malmö Universitet.

15.30 – 16.00   Sal C231 Reflektion och avslutning.

Anmäl er här senast den 10/9 till VFU-organisationen: ANMÄLAN

Välkomna!

 

Marie Brandt, utbildningsledare för VFU organisationen på LS.
Margareta Bynke och Lena Andersson, kontaktlärare för VFU på LS.

  

 

Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson