Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuellt

Hantering av VFU med anledning av coronaviruset

Här hittar du som är student, partnerskola eller medarbetare på Lärande och samhälle riktlinjer för hur vi hanterar smittrisken för Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 vad gäller vfu-kurser inom lärar- och förskollärarutbildning 

Uppdaterade tillfälliga riktlinjer för vfu-kurs under höstterminen 2020

 • Inledande och avslutande vfu-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt.
 • Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom ska genomföra vfu enligt vfu-schema och utifrån respektive skolas och förskolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av vfu-skolans arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm. Detta innebär att studenten ska vara delaktig i den alternativa undervisningen. 
 • Vfu-besök och trepartssamtal ska genomföras på plats om det kan ske på ett säkert sätt och utan att smittspridning riskeras. Vfu-lärare som inte kan eller bör delta på plats kan genomföra trepartssamtal digitalt via, Zoom, Skype eller motsvarande. Trepartssamtal kan i dessa fall ske utan att vfu-läraren genomfört besök i en undervisningssituation, men detta bör om tekniskt möjligt ersättas med streaming t ex via Zoom, dvs direktsänt utan inspelning så att det inte påverkas av GDPR-regler avseende insamling av personuppgifter.


I de fall en student av någon anledning inte kan fullfölja en vfu-kurs p g a sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd, gäller följande: 

 • Om studenten genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot vfu-målen trots att hela vfu-kursen inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare på partnerskolan komplettera med tre till tio sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll. 
 • Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Vfu-kurs skjuts upp till nästkommande vfu-kurs och examinator kan då bedöma måluppfyllelse för både den vfu-kurs som ställts in och den vfu- kurs som skulle ha genomförts. Om målen för nästkommande vfu-kurs nås tillgodoräknas den vfu-kurs som ställts in. Om målen inte nås får återstående vfu-kurser genomföras efter avslutad utbildning. 
 • Student som pga coronasituationen inte har kunnat genomföra avslutande vfu-kurs enligt utbildningsplan ges möjlighet att efter ansökan genomföra den sista vfu-kursen inom anställning med relevans för studentens examensinriktning. 
 • Student som inte kunnat bedömas i en vfu-kurs pga coronasituationen och som av denna anledning inte uppfyller utbildningsplanens krav om godkända högskolepoäng inför termin 5 (termin 3 för KPU och termin 4 för yrkeslärarutbildning) kan ansöka om dispens för tillträde till aktuell termin.


Särskild riktlinje för vfu-kurs som skulle genomförts vårterminen 2020

 • Ämneslärarstudent antagen 2019 som i termin 2 inte har möjlighet att genomföra huvuddelen av den första vfu-kursen under veckorna 14+16-18 kan efter samråd med vfu-lärare och aktuell partnerskola ges möjlighet att genomföra huvuddel av vfu-kurs i samband med skolornas terminsstart i augusti där även förberedande studiedagar kan ingå. Om detta ej är möjligt sker bedömning av den första vfu-kursens lärandemål vid nästkommande vfu-period vt 2022 i enlighet med föregående punkt.

Vänd dig till vfu-läraren/examinator om du har individuella frågor och till ls.vfu@mau.se om du har generella frågor om vfu. 

Hela uppdaterade beslutsdokumentet för ht 20 från 200624

Beslutsdokumet favseende vt 20 från 200325

 

*****************************************************************************************************************

Kommunernas VFU samordnare inbjuds till seminarium om VFU portalen/portföljen

 

Välkommen till detta seminarium som hålls vid tre tillfällen under 20-21 april 2020.

Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D337 gäller för alla tillfällen. 

Anmälan är nu stängd. 


Välkommen!

*****************************************************************************************************************

HANDLEDARSEMINARIUM

 

Med anledning av rådande pandemisituation, kommer nedan seminarier inte att hållas förrän situationen stabiliserats.

 

Seminarium A 

Datum: Onsdag 22 april 2020

Tid: 08.30-15.00

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

A-seminariet tar upp frågor som rör arbetet med studenter under deras VFU.

 • hur lärarutbildningen är uppbyggd
 • vilka förväntningar finns hos partnerskolan, studenten och högskolan
 • vad vårt gemensamma uppdrag som lärarutbildare innebär
 • diskussion om handledning och reflektion
 • På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket
 • Ramverk för bedömningsprocessen: inledande seminarium och trepartssamtal

Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är 3 april.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD TILLS VIDARE TILL FÖLJD AV PÅGÅENDE PANDEMI 

SEMINARIET KOMMER ALLTSÅ INTE ATT HÅLLAS PÅ DETTA DATUM

Mejl har gått ut till alla som anmält sig, men inte nått alla till följd av att den mejladress som uppgetts inte fungerar.

Välkommen!

________________________________________________________________________

Seminarium B 

Datum: Onsdag 29 april 2020

Tid: 08.30-15.00 

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

B-seminariet handlar om bedömning av studenters professionsutveckling

 • På väg mot läraryrket
 • Ramverk för bedömningsprocessen: självvärdering, bedömningsunderlag och avslutande seminarium.
 • progressionen i lärandemålen för de fem VFU-kurserna
 • hur höjer vi kvaliteten i VFU-kurserna

Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är 13 april.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD TILLS VIDARE TILL FÖLJD AV PÅGÅENDE PANDEMI 

SEMINARIET KOMMER ALLTSÅ INTE ATT HÅLLAS PÅ DETTA DATUM

 

Mejl har gått ut till alla som anmält sig, men inte nått alla till följd av att den mejladress som uppgetts inte fungerar.


Välkommen!

********************************************************************************************************************

ARBETSMARKNADSDAG:

6 MAJ 2020 - INSTÄLLD

 

Till följd av pågående pandemi har beslutet tagits att Arbetsmarknadsdagen vårterminen 2020 därmed är inställd. Vi avvaktar och hoppas kunna återkomma med ett datum för höstterminen.

Har du frågor, vänligen kontakta Yvonne Aiello Davidsson

 

********************************************************************************************************************

Kommer snart:

VFU samordnare: Datum för utbildningstillfällen i VFU portföljen ännu ej klara.  

Senast uppdaterad av Anders Olsson