Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuellt

Hantering av VFU med anledning av coronaviruset

Här hittar du som är student, partnerskola eller medarbetare på Lärande och samhälle riktlinjer för hur vi hanterar smittrisken för Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 vad gäller vfu-kurser inom lärar- och förskollärarutbildning 

Tillfälliga riktlinjer för vfu-kurs från och med 200316

 • Inledande och avslutande vfu-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt.
 • Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom genomför vfu enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas och förskolas bestämmelser. Det gäller även vid  en eventuell omläggning av vfu-skolans arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm.
 • Trepartssamtal kan ske via Skype, Zoom eller motsvarande om vfu-lärare inte kan eller bör delta på plats. Trepartssamtal kan alltså ske utan att vfu-läraren genomfört besök i en undervisningssituation.


Individuell hantering av student som av någon anledning inte kan fullfölja vfu-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

 • Om studenten genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot vfu-målen trots att hela vfu-perioden inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare på partnerskolan komplettera med tre till tio sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll.
 • Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Vfu-kurs skjuts upp till nästkommande vfu-period och examinator kan då bedöma måluppfyllelse för både den vfu-kurs som ställts in och den vfu- kurs som skulle ha genomförts. Om målen för nästkommande vfu-kurs nås tillgodoräknas den vfu-kurs som ställts in. Om målen inte nås får återstående vfu-kurser genomföras efter avslutad utbildning. 
 • Ämneslärarstudent antagen 2019 som i termin 2 inte har möjlighet att genomföra huvuddelen av den första vfu-kursen under veckorna 14+16-18 kan efter samråd med vfu-lärare och aktuell partnerskola ges möjlighet att genomföra huvuddel av vfu-kurs i samband med skolornas terminsstart i augusti där även förberedande studiedagar kan ingå. Om detta ej är möjligt sker bedömning av den första vfu-kursens lärandemål vid nästkommande vfu-period vt 2022 i enlighet med föregående punkt.
 • Student som pga coronasituationen inte har kunnat genomföra avslutande vfu-kurs enligt utbildningsplan ges möjlighet att efter ansökan genomföra den sista vfu-kursen inom relevant anställning i förhållande till examensinriktning. Student inom flexibel förskollärarutbildning antagen 2017 ges på motsvarande sätt möjlighet att efter ansökan genomföra avslutande vfu-kurs veckorna 17-20 inom egen anställning på förskola.
 • Student som inte kunnat bedömas i en vfu-kurs pga coronasituationen och som av denna anledning inte uppfyller utbildningsplanens krav om godkända högskolepoäng inför termin 5 (termin 3 för KPU och termin 4 för yrkeslärarutbildning) kan ansöka om dispens för tillträde till aktuell termin.

Vänd dig till vfu-läraren/examinator om du har individuella frågor och till ls.vfu@mau.se om du har generella frågor om vfu. 

Hela beslutsdokumetet rev 200325

*****************************************************************************************************************

Kommunernas VFU samordnare inbjuds till seminarium om VFU portalen/portföljen

 

Välkommen till detta seminarium som hålls vid tre tillfällen under 20-21 april 2020.

Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D337 gäller för alla tillfällen. 

Anmäl dig här!


Välkommen!

*****************************************************************************************************************

HANDLEDARSEMINARIUM

 

Med anledning av rådande pandemisituation, kommer nedan seminarier inte att hållas förrän situationen stabiliserats.

 

Seminarium A 

Datum: Onsdag 22 april 2020

Tid: 08.30-15.00

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

A-seminariet tar upp frågor som rör arbetet med studenter under deras VFU.

 • hur lärarutbildningen är uppbyggd
 • vilka förväntningar finns hos partnerskolan, studenten och högskolan
 • vad vårt gemensamma uppdrag som lärarutbildare innebär
 • diskussion om handledning och reflektion
 • På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket
 • Ramverk för bedömningsprocessen: inledande seminarium och trepartssamtal

Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är 3 april.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD TILLS VIDARE TILL FÖLJD AV PÅGÅENDE PANDEMI 

SEMINARIET KOMMER ALLTSÅ INTE ATT HÅLLAS PÅ DETTA DATUM

Mejl har gått ut till alla som anmält sig, men inte nått alla till följd av att den mejladress som uppgetts inte fungerar.

Välkommen!

________________________________________________________________________

Seminarium B 

Datum: Onsdag 29 april 2020

Tid: 08.30-15.00 

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

B-seminariet handlar om bedömning av studenters professionsutveckling

 • På väg mot läraryrket
 • Ramverk för bedömningsprocessen: självvärdering, bedömningsunderlag och avslutande seminarium.
 • progressionen i lärandemålen för de fem VFU-kurserna
 • hur höjer vi kvaliteten i VFU-kurserna

Vi har ett begränsat antal platser och sista anmälningsdag är 13 april.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD TILLS VIDARE TILL FÖLJD AV PÅGÅENDE PANDEMI 

SEMINARIET KOMMER ALLTSÅ INTE ATT HÅLLAS PÅ DETTA DATUM

 

Mejl har gått ut till alla som anmält sig, men inte nått alla till följd av att den mejladress som uppgetts inte fungerar.


Välkommen!

********************************************************************************************************************

ARBETSMARKNADSDAG:

6 MAJ 2020

 

Ni som behöver rekrytera förskollärar- eller lärarstudenter är välkomna att anmäla er till vår nästa Arbetsmarknadsdag! 

Datum:   6 maj 2020

Tid:         Kl. 10:00-13:00 

Var:        Atriet, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, 205 06 Malmö

Detta är ett initiativ från fakulteten som är alldeles gratis och som erbjuds i mån av plats. 

Nytt för i år: Lunds universitets lärarstudenter är inbjudna och kommer förhoppningsvis att bidra till än fler besökande. Dessutom kommer MAUs studentkår att närvara och bjuda studenterna på kaffe, vilket såklart också gynnar medvetenheten bland studenterna för detta event.  

Till följd av kårens engagemang kommer dock utrymmet att vara än mer begränsat än vanligt och vi kan därför inte tillåta några stora rollups som tar mer utrymme än ett bord (180x80) - samt ombeds ni tacka nej till erbjudandet om ett bord från oss i anmälan om ni föredrar att ha en roll-up/har med eget mindre bord. Eventuellt medtaget material ska få plats på/under bordet eller på motsvarande utrymme. Vi accepterar inga försändelser, utan material kan endast medtagas direkt på arbetsmarknadsdagen. 

Vi ser fram emot en givande dag för alla närvarande!  

Anmälan görs HÄR 

Har du frågor, vänligen kontakta Yvonne Aiello Davidsson

VARMT VÄLKOMNA!

 

********************************************************************************************************************

Kommer snart:

VFU samordnare: Datum för utbildningstillfällen i VFU portföljen ännu ej klara.  

Senast uppdaterad av Anders Olsson