Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU - Lärarprogrammen och Förskollärarprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Malmö universitet samverkar med förskolor/skolor i 30 sydsvenska kommuner som tar emot ett antal studenter under hela deras utbildningstid.
Den verksamhetsförlagda utbildningen ska gynna både studenten och skolan. Studenten är i huvudsak placerad på en och samma förskola/skola under sin VFU. Studenten kan på djupet följa verksamheten och barnens/elevernas utveckling och lärande över tid.
VFU:n omfattar 20 veckor under hela utbildningen och är obligatorisk.

Handbok för VFU

I denna handbok sammanfattas riktlinjer och överenskommelser som kvalitetssäkrar samarbetet mellan partnerskolorna och Malmö universitets lärarutbildningar. Handboken riktar sig till studenter, universitetets VFU-lärare, partnerskolornas handledare och övriga personer involverade i studenternas VFU. 

Öppna Handbok för VFU här

På väg mot läraryrket

Skriften gestaltar examensordningens mål och lärandemålen för VFU i Malmö universitets lärarutbildningar. Den utgör ett instrument för fokus och styrning i VFU samt utgör grunden för utvecklingssamtal med studenten och bedömning av studenten.

Den vänder sig till studenter, lärare på partnerskolor (handledare) samt universitetets lärare (mentor/vfu-lärare) och beskriver de förmågor som lärarstudenten successivt ska utveckla under sin yrkesutbildning. 

På väg mot läraryrket samt På väg mot förskolläraryrket finns i olika versioner utifrån antagningsår och program.

På väg mot läraryrket – studenter antagna fr o m ht18

På väg mot läraryrket – studenter antagna ht11-ht14

På väg mot läraryrket - studenter antagna vt15-ht17

På väg mot Förskollläraryrket – studenter antagna fr o m ht18

På väg mot Förskolläraryrket - studenter antagna vt15-vt18

 

Ramverk för bedömningsprocessen i VFU kurser

Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess med hög kvalitet och med goda förutsättningar för en likvärdig bedömning av studenter vid Malmö universitet.

Ramverk för lärarutbildningarna 2018-01-15

Ramverk för förskollärarutbildningarna 2018-01-15

R

Senast uppdaterad av Anders Olsson