Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Övningsskolor och övningsförskolor

Malmö universitet deltog i den femåriga försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i verksamhetsförlagd utbildning mellan augusti 2014- juni 2019. Målet var att höja kvaliteten i lärarutbildningen och att stärka studenternas professionsutveckling genom ett fördjupat samarbete mellan universitetet och övningsskolor och övningsförskolor. Gjorda erfarenheter och identifierade framgångsfaktorer tas till vara i en förnyad och fördjupad partnerskolesamverkan. Se vidare; Partnerskolor från och med hösten 2019

Försöksverksamheten byggdes ut stegvis och omfattade merparten av studenterna 2019. Tjugo kommuner och cirka 140 skolor och förskolor deltog i försöksverksamheten.
Övningsskolor och övningsförskolor som deltog i försöksverksamheten. 

 

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten 2018:

Den 26 november 2018 hölls uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Nedan finner ni Malmö universitets SWOT-analys samt dokumentation från dagen.

PP presentation

LS SWOT analys

Sammanfattning av övninggsskolornas SWOT analyser

Dokumentation från samtal

 
Bra 
att veta:

Förteckning över kommunsamordnare i kommun där det finns övningsskolor

Samverkan mellan Mau och övningsskolor avseende studenters examensarbeten i ämneslärarutbildning

Samverkan mellan Mau och övningsskolor avseende studenters examensarbeten i grundlärarutbildning

Samverkan mellan Mau och övningsförskolor avseende studenters examensarbeten i förskollärarlärarutbildning 

Sammanställning swot-analys av utvärderingsdagen 2015-11-30 för försöksverksamhet med övnings(för)skolor

Informationsmaterial om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor ppt

Informationsmaterial om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor pdf

Universitet, skolor och förskolor har redan ett utvecklat samarbete som regleras i ramavtal i ett  partnersamarbete. Nuvarande partnersystem för skolor och förskolor som inte deltar i försöksverksamheten kommer att fortsätta. Erfarenheterna som görs under försöksverksamheten ska även gagna samtliga partnerskolor och studenter. 
Försöksverksamheten regleras i olika avtal: 
tilläggsavtal för övningsskolor 
tillägsavtal för övningsförskolor 
ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i Skåne

Läs även om ramar för studentutbyte inom verksamhetsförlagd utbildning

 

 

Senast uppdaterad av Anders Olsson