Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU - Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Gäddans studiemiljö

I utbildningen för Studie- och yrkesvägledare ingår det 17 veckors VFU - verksamhetsförlagd utbildning

VFU-perioder

Termin 2 -  I kurs 4, Vägledningens grunder (SY130G), ingår tre veckors VFU. VFU:n ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare.

Termin 3 - I kurs 5, Vägledning i utvecklings- och lärandeperspektiv (SY171G), ingår fyra veckors VFU som ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet. En av dessa veckor ska vara med lärare som handledare och 3 veckor med utbildad vägledare som handledare.

I kurs 6, Arbetsliv och omvärld (SY170G) ingår 2 veckors VFU. VFU:n ska genomföras på arbetsplatser utanför det allmänna utbildningsväsendet där verksamhet är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering mm. Här behöver handledaren inte vara utbildad vägledare.

Termin 5 och 6 - I kurs 12, Vägledningens teori och metod (SY241G), ingår 8 veckors VFU. Här kan studenten välja att genomföra de 4 första veckorna i verksamheter utanför det allmänna utbildningsväsendet där verksamhet är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering mm, och de 4 sista veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet.Handledaren utanför allmänna utbildningsväsendet behöver inte vara utbildad vägledare. Eller så kan studenten välja att genomföra alla 8 veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare. 

 


Senast uppdaterad av Krystyna Hansson