Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU - Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Gäddans studiemiljö

I utbildningen för Studie- och yrkesvägledare ingår det 17 veckors VFU - verksamhetsförlagd utbildning

VFU-perioder

Termin 2 -  I kurs 4, Vägledningens grunder (SY130G), ingår tre veckors VFU. VFU:n ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare.

Termin 3 - I kurs 5, Vägledning i utvecklings- och lärandeperspektiv (SY171G), ingår fyra veckors VFU som ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet. En av dessa veckor ska vara med lärare som handledare och 3 veckor med utbildad vägledare som handledare.

I kurs 6, Arbetsliv och omvärld (SY170G) ingår 2 veckors VFU. VFU:n ska genomföras på arbetsplatser utanför det allmänna utbildningsväsendet där verksamhet är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering mm. Här behöver handledaren inte vara utbildad vägledare.

Termin 5 och 6 - I kurs 12, Vägledningens teori och metod (SY241G), ingår 7 veckors VFU. Här kan studenten välja att genomföra de 4 första veckorna i verksamheter utanför det allmänna utbildningsväsendet där verksamhet är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering mm, och de 3 sista veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet (Tre eller fyra veckor utanför utbildningsväsendet samt tre eller fyra veckor inom utbildningsväsendet). Handledaren utanför allmänna utbildningsväsendet behöver inte vara utbildad vägledare. Eller så kan studenten välja att genomföra alla 7 veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare. 

 


Senast uppdaterad av Krystyna Hansson