Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

VFU bild

Verksamhetsförlagd utbildning VFU är obligatorisk inom alla yrkesutbildningar på Fakulteten för lärande och samhälle, LS. Studenten gör sin VFU på en partnerskola eller organisation under hela utbildningen. Studenten får på detta sätt utvecklas i yrket under studietiden. Detta gäller alla studenter som ska bli förskollärare, lärare, idrottsvetare och studie- och yrkesvägledare.

VFU för blivande förskollärare och lärare  

VFU/praktik för blivande idrottsvetare  

VFU för blivande studie- och yrkesvägledare

 

 
Senast uppdaterad av Anders Olsson