Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

VFU bild

Verksamhetsförlagd utbildning VFU är obligatorisk inom alla yrkesutbildningar på Fakulteten för lärande och samhälle, LS. Studenten gör sin VFU eller praktik på en övningsskola, partnerskola eller organisation under hela utbildningen. Studenten får på detta sätt utvecklas i yrket under studietiden. Detta gäller alla studenter som ska bli förskollärare, lärare, idrottsvetare och studie- och yrkesvägledare.

VFU för blivande förskollärare och lärare

Försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor

VFU för blivande studie- och yrkesvägledare

VFU/Praktik för blivande idrottsvetare

För mer information kring VFU/pratik och blanketter vänligen klicka här.
Senast uppdaterad av Anders Olsson