Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vilka är vi?

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i historia tillhör institutionen Samhälle, kultur och identitet, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet.

Projektledare
Joel Rudnert, universitetsadjunkt och doktorand i historiedidaktik

Provansvariga
Senait Bohlin, universitetsadjunkt
Per Gunnemyr, universitetsadjunkt och doktorand i historiedidaktik

Övriga medarbetare
Fredrik Alvén, lektor i historia/historiedidaktik
Bo Persson, universitetsadjunkt
Mikael Bruér, universitetsadjunkt och provansvarig digitala prov

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov.
Ansvarig för de nationella proven i historia är Cecilia Johansson, Enheten för natonella prov, Skolverket

Senast uppdaterad av Bo Persson