Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ämnesprov i historia årskurs 9 2013/2014

Exempeluppgifter från det nationella provet i historia 2013/2014

Det nationella provet i historia 2013/2014 är belagt med sekretess fram till 2020-06-30. För att tillgodose en önskan om exempeluppgifter har Skolverket i samråd med provgruppen vid Malmö universitet bestämt att låta några uppgifter i provet undantas från sekretessen.

Uppgifterna utgör ett sammanhållet tema kring utvecklingslinjen kulturmöten och ger också eleven möjlighet att ange någon tänkbar fortsättning på denna. Temat innehåller uppgifter som prövar alla fyra förmågor som anges i kursplanen.

Uppgifterna kan användas som bedömningsstöd eller som uppgifter i undervisningen i historia.

Uppgift 1

Bedömningsanvisningar Uppgift 1

Uppgift 3

Bedömningsanvisningar Uppgift 3

Uppgift 5

Bedömningsanvisningar Uppgift 5

Uppgift 7

Bedömningsanvisningar Uppgift 7

Uppgift 8

Bedömningsanvisningar Uppgift 8

Uppgift 9

Bedömningsanvisningar Uppgift 9

Uppgift 10

Bedömningsanvisningar Uppgift 10

Uppgift 11

Bedömningsanvisningar Uppgift 11

Uppgift 12

Bedömningsanvisningar Uppgift 12

Senast uppdaterad av Bo Persson