Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ämnesprov i historia årskurs 9 2012/2013

Här hittar du länkar till alla delar av det nationella provet i historia för åk 9 2012/2013. Detta prov var ett utprövningsprov och dess resultat utvärderades noggrant. Den sekretess, som normalt gäller för ett nationellt prov, lyftes redan samma år för att kunna ge en uppfattning om provets innehåll och uppgifternas konstruktion.

Alla delar i provet kan användas som bedömningsstöd eller som uppgifter i undervisning. Provet som helhet är dock inte längre representativt för hur ett nationellt prov i historia är konstruerat och sammansatt.

Lärarinformation

Elevhäfte Delprov A

Texthäfte Delprov A

Elevhäfte Delprov B

Texthäfte Delprov B

Bedömningsanvisningar

Senast uppdaterad av Bo Persson