Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skolverkets uppdrag om prov och bedömning i historia

Kursprov i historia för gymnasiets historiekurser 1a1 och 1b

Mellan 2014 0ch 2018  konstruerade Malmö högskola på Skolverkets uppdrag  fyra stycken kursprov för kurserna historia 1a1 och 1b. Dess kursprov var tänkta att utgöra ett bedömningsstöd för lärare och syftade till en ökad likvärdighet i betygssättningen. Ett ytterligare syfte var att  underlätta en formativ återkoppling från lärare till elever.

Kursprovet var frivilligt att genomföra och proven finns fortfarande tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal.

Under 2014 och 2015 var Per Eliasson projektledare och mellan 2016 och 2018 var David Rosenlund projektledare för den grupp som konstruerade kursprovet.

Senast uppdaterad av Bo Persson