There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Montessoripedagogik - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Montessoripedagogik

Malmö högskola erbjuder kurser i montessoripedagogik!


"I studied my children, and they taught me how to teach them."
Maria Montessori

Genom kurserna vill vi förmedla hur viktigt det är  att förankra montessoripedagogiken i 2000-talets samhälle och skola. Det är väsentligt att se till aktuell forskning och vara öppen för nya idéer. Maria Montessori var före sin tid och utmanade dåtidens skola. Nu är det dagens pedagogers uppgift att föra pedagogiken vidare och följa med i utvecklingen.

Montessoripedagogiken är med sina undervisningsmetoder ytterst aktuell  idag och överensstämmer väl med dagens läroplaner, Lpfö 98 ( reviderad 2010) och Lgr 11.

Montessorisällskapet M.E.R.

Senast uppdaterad av Johan Portland