Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Montessoripedagogik

Malmö högskola erbjuder kurser i montessoripedagogik!


"I studied my children, and they taught me how to teach them."
Maria Montessori

Genom kurserna vill vi förmedla hur viktigt det är  att förankra montessoripedagogiken i 2000-talets samhälle och skola. Det är väsentligt att se till aktuell forskning och vara öppen för nya idéer. Maria Montessori var före sin tid och utmanade dåtidens skola. Nu är det dagens pedagogers uppgift att föra pedagogiken vidare och följa med i utvecklingen.

Montessoripedagogiken är med sina undervisningsmetoder ytterst aktuell  idag och överensstämmer väl med dagens läroplaner, Lpfö 98 ( reviderad 2010) och Lgr 11.

Montessorisällskapet M.E.R.

Senast uppdaterad av Johan Portland