Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Din blivande specialitet och arbetsfält

Kompetensutveckling för personal - 60 hpDet brukar ju heta att den viktigaste resursen inom ett företag eller förvaltning är personalen. Vi säger: den viktigaste resursen är en kompetent personal! Rätt kompetens hos personalen är helt avgörande för förmågan att nå goda resultat och att utvecklas.

Kursen Kompetensutveckling av personal - 60 hp förbereder dig att arbeta med personalpedagogiska frågor. Det kan handla om anställning inom personal- eller human resourcefunktionen eller om att arbeta på konsultbasis.

Kompetensutveckling för personal 60 hp - Lärarutbidlningen, Malmö högskolaFöretag och förvaltningar efterfrågar i ökande grad personer som kombinerar kunnande om kompetensutveckling med branschkunskap. Tidigare utbildning och yrkeserfarenheter blir därför viktiga meriter när du efter avslutad kurs söker din framtid inom arbetsfältet kompetensutveckling. På motsvarande sätt kan du som ännu är i början av studier eller yrkeskarriär genomgå kursen parallellt med dina andra studier eller yrkesarbete.

Fokus på praktiska färdigheter och arbetsmarknadsanknytning

Högskoleutbildning kan innebära olika saker. Vi vill sätta de praktiska färdigheterna i centrum. På det viset får du verktygen som du behöver för arbete med kompetensutvecklingsfrågor. Samtidigt gör vi inget avkall på högskolemässighet och forskningsanknytning. Till dina ökande färdigheter kommer du att kunna knyta teoretiska kunskaper om arbetsliv, kompetens och lärandeprocesser.

Senast uppdaterad av Monica Roth Mirenhart