Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Historia och lärande

”Det är ju historia!” Så kan man ibland höra någon säga och mena att det där är ju oviktigt nu. Det har ju redan hänt. Men det är fel. Historia är inte oviktigt för att det redan hänt. Det är tvärtom viktigt för att det hänt. Det människor gjort i det förflutna fortsätter att vara en verkande kraft in i framtiden, långt efter att de själva gått bort.  Vi lever idag med de problem och möjligheter som människor i det förflutna har skapat åt oss. På samma sätt skapar vi idag förutsättningarna för de människor som kommer att leva i här i framtiden. Vi är både historieskapade och historieskapande!

Det är utgångspunkten för ämnet Historia och lärande, som gör dig till historielärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet. Där får du lära dig om historia, om hur historia skapas och om hur historia används. Genom övningar får du  handfast arbeta med en metodik som kan tillämpas i klassrummet. I självständigt arbete på arkiv får du lära dig hur historisk forskning bedrivs. I möten med forskare, med aktiva historielärare och framför allt med elever utbildas du till en historielärare som förstår att historia – det är nu.

Senast uppdaterad av Bo Persson