Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Historia

Historia finns att läsa som fristående kurs nivå I nivå II nivå III dvs. upp till 90 högskolepoäng. Utbildningen kvalificerar för lärarutbildning 90 hp.

Historia är en utbildning som berikas av flervetenskapliga perspektiv och som har fokus på socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv. Undervisning och forskning tar sin utgångspunkt i ett underifrånperspektiv med klass, genus, etnicitet och generation som centrala analysinstrument.

För dig som ytterligare vill fördjupa dina studier i historia finns en 1-årig magisterutbildning samt ett 2-årigt mastersprogram i Historiska studier.

Om konsten att skriva uppsats; "Guide för uppsatsskrivning i historia 1-3"

Hit kan du söka även om du inte har historia som huvudämne på grundläggande nivå.

Senast uppdaterad av Anette Hultén