Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Historia

Huvudområdet historia vid Malmö universitet handlar om kontinuitet och förändring i tid och rum. Människan är en social och kulturell varelse, vars liv studeras i en samhällelig kontext. Därigenom knyts aktör och struktur samman i ett studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer och kulturella processer. Genom ett tydligt underifrånperspektiv fokuseras klass, genus, etnicitet och generation i ett sammanhang av globala processer. Underifrånperspektivet innebär ett studium av människor, som inte själva kommer till tals i skriftiga källor. Därmed är muntlig historia teoretiskt och metodologiskt viktig för att låta dessa röster höras.

Historia finns att läsa som fristående kurs nivå I nivå II nivå III dvs. upp till 90 högskolepoäng. Utbildningen kvalificerar för lärarutbildning 90 hp.

För dig som ytterligare vill fördjupa dina studier i historia finns en 1-årig magisterutbildning samt ett 2-årigt mastersprogram i Historiska studier. Hit kan du söka även om du inte har historia som huvudämne på grundläggande nivå.

Om konsten att skriva uppsats; "Guide för uppsatsskrivning i historia 1-3"

Senast uppdaterad av Nina Ilnicki