Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samhälle, kultur och identitet (SKI)

Institutionen för Samhälle, kultur och identitet erbjuder lärarutbildning med inriktning mot samhällsorienterade ämnen för årskurserna F-3/4-6 och lärarutbildning mot religionsvetenskap, historia och samhällskunskap för årskurserna 7-9 och gymnasiet.

SKI erbjuder också studie- och yrkesvägledarutbildning.

Centralt för utbildningen är mötet mellan individ och samhälle i skilda sociokulturella och historiska betydelser.

Vikten av social tillhörighet, genus och etnisk bakgrund för att förstå gruppers och individers villkor och förutsättningar betonas.

Här kan du utbilda dig inom historia, religionsvetenskap och samhällskunskap.

Du kan välja inriktning mot - Årskurs 7-9 och Gymnasiet.

Ett urval av fristående kurser som finns på SKI:

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Lär mer om programmet här: Studie- och yrkesvägledare

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson