Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på NMS

CiCe - Children’s Identity and Citizenship in Europe is a Jean Monnet network. Kontaktperson Nanny Hartsmar 

CiCea - Children's Identity and Citizenship European Association
Kontaktperson Nanny Hartsmar, styrelseledamot och institutionell koordinator

ESD - Malmö och Swakopmund, Namibia
Ett kommunalt partnerskap och ICLD-projekt, 2016-2018, med fokus på en hållbar stad med engagerade medborgare. Projektmålet är att lärare och elever ska vara mer medvetna om vad en hållbar stad är. Kontaktperson: Kerstin Sonesson 

Gudrun Malmers stiftelse
Arbetar du inom förskola, skola och/eller vuxenutbildning?
Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.

Klimat-X - Experiment med beskrivningar för elever och lärare

Kompetensutveckling för adjunkter - rapport skriven inom kursen (Maria Sandström, Lilian Waldenström, 2012)

Linneaus Palme Partnership– ett SIDA finansierat utvecklingsamarbete inom matematikdidaktik mellan Royal University of Bhutan, Samtse college of Education, CIMITE och Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle, NMS
  Under projektperioden 2019-2020 påbörjas ett utbytesprogram för vardera fyra studenter och två lärare från Malmö/Samtse. Dessa stipendier kan sökas av lärarstudenter ÄL7-9 och Gy samt av lärare som undervisar i matematikdidaktik vid NMS. 

Kontaktperson: Lena Andersson

PARISSE - Promoting Attainment of responsible Research & Innovation in Science Education.
Ett EU-finansierat projekt rörande samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. I projektet deltar ett 20-tal institutioner. Under projektperioden 2014-2017 anordnas såväl fortbildningskurser för lärare som kurser för lärarstudenter.
Från Malmö högskola deltar Mats Lundström, Helen Hasslöf och Jesper Sjöström. Kontaktperson: Mats Lundström
Kontaktperson: Mats Lundström

RCE Skåne 
Ett regionalt nätverk för att sprida kunskap om lärande för hållbar utveckling. Kontaktperson: Kerstin Sonesson

SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science
Ett EU-finansierat projekt och ett samarbete mellan institutioner i 12 länder.
Syftet är att stödja lärares arbete med undersökande arbetssätt och hur ett sådant arbetssätt kan bedömas både formativt och summativt. Projektet pågick 2012-2015.
Från Malmö högskola deltog Margareta Ekborg, Mats Lundström, Karin Nilsson och Myrtel Johanssn. 
Kontaktperson: Mats Lundström

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson