Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner på NMS

Kontaktpersoner

Prefekt, 
Ingvar Holm

Biträdande prefekt
Lena Andersson

Studentansvar
Lena Andersson

Tekniker bi/ke samt kontaktperson för studenter
Haddel Ali Shoker

Tekniker fy/ke/ma/teknik
Haddel Ali Shoker

Geografi
Ämnesansvarig
Per Schubert

Matematik
Ämnesansvarig: 
Anna Chronaki

Naturvetenskap
Ämnesansvariga:
Biologi:   Agneta Rehn
Fysik:     Leif Karlsson
Kemi:     Jesper Sjöström
Naturkunskap: Mats Lundström

Teknik
Ämnesansvarig:
Myrtel Johansson

Ämneslärarprogramnämnd 
Programnämndsrepresentant: 
Leif Karlsson
Joakim Olofsson
Per Schubert
Studieadministratör: 
Monica Roth Mirenhart

Grundlärarprogrammet
Programnämndsrepresentant:
Cecilia Winström, Matematik och lärande 
Åsa Roosqvist, Matematik och lärande 
Agneta Rehn, Naturvetenskapliga ämnen och lärande
Studieadministratör:
Liselotte Sterner

Förskollärarprogramnämnd
Programnämndsrepresentant: 
Anette Barr
Studieadministratör: 
Anders Eskilsson

Senast uppdaterad av Haddel Ali Shoker