Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Teknik

Teknik är ett obligatoriskt ämne i grund- grundsär- och förskola samt i gy-skolans teknikprogram. Kursplaner finns på www.skolverket.se

Alla våra kurser har didaktisk karaktär och utgår från skolans styrdokument. Med utgångspunkt i samhällsfrågor studeras olika tekniska system. Praktiska arbetspass i verkstaden med kreativitet, lekfullhet och praktiskt arbete utgör viktiga inslag. 

 

Fristående kurser:

Teknik för lärare, åk 1-6, I
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Programkurser:

Teknik och lärande - 3 kurser à 15 hp som tillsammans ger 45 hp och behörighet för åk 7-9:

   - Teknik och lärande: Grundkurs TL211C (HT:1)
   - Teknik i vår omgivning TL212C (HT:2)
   - Den moderna tekniken TL213C (VT:1)

Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa, åk 4-6

Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling,åk 4-6

Följande kurser inom Lärarlyftet II med start hösten 2018

Teknik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

Teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II) 

Kurs på uppdrag av Skolverket

 Teknikdidaktisk inriktning, för lärare som undervisar, åk 7-9.

 

 

 

  

Senast uppdaterad av Haddel Ali Shoker