Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Teknik

Teknik är ett obligatoriskt ämne i grund- grundsär- och förskola samt i gy-skolans teknikprogram. Kursplaner finns på www.skolverket.se

Alla våra kurser har didaktisk karaktär och utgår från skolans styrdokument. Med utgångspunkt i samhällsfrågor studeras olika tekniska system. Praktiska arbetspass i verkstaden med kreativitet, lekfullhet och praktiskt arbete utgör viktiga inslag. 

Fristående kurser:
Teknik för lärare, åk 1-6, I 
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I 
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Programkurser för åk F-3:
Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen

Programkurser för åk 4-6:
Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion
Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa
Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling

Programkurser för åk 7-9:
Teknik och lärande: Grundkurs 
Teknik i vår omgivning 
Den moderna tekniken

Följande kurser startade inom Lärarlyftet II våren 2019.
Teknik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
Teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

På uppdrag av Skolverket ger vi kurser i Grundläggande programmering
Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning (7,5hp)

 

  

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson