Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Klimat-X experiment

Experimentbeskrivningar för elever och lärare

Experimentets roll i Klimat-X
Syftet är att:

 • väcka  lust och nyfikenhet, vilja att prova, leka, upptäcka, undersöka, bygga, konstruera
 • ge eleverna möjlighet att bygga upp insikter kring naturvetenskapliga begrepp som belyser energi och klimatfrågor
 • ge förutsättningar för att eleverna skall kunna utveckla handlingskompetens i miljöfrågor.

Innehåll
Experimenten tar upp frågor kring hållbar utveckling. Tonvikten ligger på globala klimatförändringar kopplat till energianvändning.
Experimenten behandlar

 • solfångare, solvärme
 • solceller, solel
 • vindkraft, vattenkraft
 • energiomvandlingar
 • energi och effekt
 • energilagring
 • energihushållning
 • kroppens energiomvandlingar


Experimentbeskrivningar

Solcell - el från solen
- El från solen *
- Flyg med solenergi *
- Bygg en soldriven bil *
- Bygg en soldriven båt *
- Bygg en soldriven färgsnurra *
- Bygg en soldriven speldosa *
- Bygg en bil som laddas av solceller **
- Lagra elenergi **
- Mät solstrålningen **
- Testa laddbara batterier **/***
- Elförsörjning med solceller *
- Bränslecellsbil **
- Solcellspaneler för leksaksdrift **/***
- Motorer för solcellsdrift **/***

Solfångare - värme från solen
-
Snurra med solen *
- Varmvatten från solen *
- Vilken yta fångar värmen bäst *
- Solugn */**
- Solfångare på Kockum Fritid *
- Mät solstrålningen **

Energiomvandlingar     
- Lys med handkraft */**
- Veva så att lampan lyser - effekt och energi **
- Vevradio *
- Hur rullar hjulet *
- Magisk lampa *
- Ballongbil *
- Ballongbåt *
- Läsk-raket *
- Bränslecellsbil **

Energihushållning
      
 - Värmepump *
 - Värmepump på Kockum Fritid *
 - Lagra elenergi **
 - Testa laddbara batterier **/***

Vind- och vattenkraft     
- Snurra med vatten *
- Bygg ett vindkraftverk */**


Kretslopp och klimat
- Vad händer i lådan. Kroppens effekt *
- Kretsloppsdrama **

Om experimentbeskrivningarna:
Beskrivningarna finns oftast på tre eller fyra nivåer:
* Kan ofta göras av barn från 10 år och uppåt
** Kan ofta göras av barn från 13 år och uppåt
*** Kan göras av naturvetarelever på gymnasium och högskola

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson