Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Naturvetenskap och Teknik

AKTUELLT 


Varför läsa kurser i biologi, kemi, fysik och teknik?

Naturvetenskap är ett brett och stort område där man studerar fenomen som spänner från universums utveckling till mikrokosmos och de mest elementära partiklar vi känner till. Vi på Malmö högskola har ett speciellt intresse för naturvetenskap med inriktning på samhälls- och miljöfrågor. Detta visar sig både i utbud av kurser och i forskning och utveckling.

Skolforskning visar att vi börjar med naturvetenskap och teknik alltför sent i skolan. I förskolan och de tidiga skolåren har barnen ofta stort intresse av att utforska sin omgivning. Därför behövs det lärare både i förskolan och i de tidiga skolåren som behärskar detta ämnesområde. I alla kurser utgår vi från konkreta vardagliga företeelser i hem och närmiljö och kunskaperna fördjupas när vi experimenterar, förklarar, diskuterar och analyserar.  

 
Senast uppdaterad av Peter Bengtsson