Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Geografi och lärande

Geografi är tvärvetenskapligt och omfattar både kultur- och naturgeografi. Det är därför ett mycket bra val för dig som vill studera, förstå och undervisa om jorden ur ett helhetsperspektiv i vilket samhälls- och naturvetenskap integreras. Inom geografin studeras och analyseras rumsliga förhållanden och processer i exempelvis stads- och landskapsmiljöer, med viktiga inslag av hållbar utveckling och miljöfrågor. Förhållanden och processer i lokal, regional och global skala studeras med hjälp av bland annat kartor, flygbilder och satellitbilder samt geografiska informationssystem (GIS).

Brooklyn, New York. Foto: Per Schubert

Om du har påbörjat ämneslärarutbildningen hösten 2017 eller tidigare läser du geografi som tredjeämne för grundskolans årskurser 7-9. I så fall består geografiutbildningen av en första kurs på 24 högskolepoäng under hösten och en andra kurs på 21 högskolepoäng under våren. Klicka gärna på nedanstående länkar till nuvarande kursplaner.

Abiskoområdet och Torne träsk. Foto: Per Schubert

Om du har påbörjat eller påbörjar ämneslärarutbildningen hösten 2018 eller senare läser du geografi som andraämne i antingen en tvåämnes- eller treämneskombination för grundskolans årskurser 7-9. Som andraämne i en tvåämneskombination består geografiutbildningen av två kurser på 15 högskolepoäng under hösten och två lika stora kurser under våren. Som andraämne i en treämneskombination består utbildningen av de tre första kurserna, alltså två kurser under hösten och en under våren.

Kurser för geografi som tredjeämne

Observera att numreringen av kurserna är bakvänd så att den första kursen under hösten har koden GL213C och den andra under våren har koden GL212C.

GL213C – Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling, 24 hp

GL212C – Geografi och lärande: Europa i världen – lokalt, regionalt, globalt, 21 hp

Kurser för geografi som andraämne

Länkar till kursplanerna kommer att läggas in så snart de är publicerade på Malmö universitets hemsida.

GL214C – Geografi och lärande – Resurser, befolkning och hållbar utveckling, 15 hp

GL215C – Geografi och lärande – Jordens landskap och ekonomiska förhållanden, 15 hp

GL216C – Geografi och lärande – Staden och dess omgivningar, 15 hp

GL217C – Geografi och lärande – Geografiska projekt, 15 hp

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson