Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Student vid NMS

Våra ämnesområden:

Läs om stipendier att söka i menyn till vänster. Lägg särskilt märke till att två av stipendierna riktar sig särskilt till NMS-studenter:
- Hildur Ljungdahls stipendiestiftelse ...företräde för student som visat intresse för naturvetenskap särskilt biologi
- Lektor Nils Coos stipendiefond ... goda kunskaper i kemi och fysik

Reskostnader
Ersättning erhålls för resor till obligatoriska moment i undervisningen när sträckan överstiger 4 mil från Lärande och samhälle eller bostaden beroende på vilket som är närmast. Reskostnaden ersätts mot uppvisande av kvitto eller – vid resa med bil – med 18,50 kr per mil (maximal samåkning). I båda fallen ska reskostnaden attesteras av kursledaren. Utbetalning görs av ekonomiavdelningen.

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson