Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Inom NMS utvecklas kunskap om hur matematiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier, och samverkan mellan dessa områden, kan bidra till ökade möjligheter för människor att delta i och utveckla samhället.

NMS arrangerar kurser i biologi, fysik, geografi, kemi, matematik och teknik. Kurserna ingår antingen i olika utbildningsprogram eller erbjuds som fristående kurser. Det finns också en rad kurser inom Lärarlyftet.

Ett prioriterat mål är att utbilda lärare som har förmågan att ge elever från tidiga år ända upp till gymnasiet ett ökat kunnande inom områdena naturvetenskap, matematik, teknik och geografi. Det livslånga lärandet är av stor betydelse inom våra utbildningar.

Våra ämnesområden:

Kurser inom lärarlyftet samt annan kompetensutveckling (RUC) för verksamma lärare som vill komplettera behörighet inför ansökan om lärarlegitimation. Vi skräddarsyr gärna efter era behov. Förteckning över alla fristående kurser

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson