Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarlyftet vid Malmö universitet

Lärarlyftet-LS

Inom Lärarlyftet finns kurser som ger utökad behörighet i ett ämne. Vidare finns också speciallärarutbildningen med olika inriktningar. Utifrån en förändring i förordningen 2016:709 finns det också möjlighet att delta i kurser Lärarlyftet i Svenska som andraspråk, utan att de leder till behörighet i legitimationen. Nedan finns mer information om bland annat målgrupperna för Lärarlyftet samt vilka villkor som finns för att få delta.

Särskild information om undervisning i Lärarlyftet ht 20 med anledning av Corona-pandemin:

Malmö universitets ledning har beslutat att huvudinriktningen för universitetet är att undervisning ht 2020 bedrivs på distans, åtminstone fram till 8 november.

Hösten 2020 kommer därför samtliga kurser i Lärarlyftet att starta och bedriva all undervisning digitalt och samtliga kursträffar genomförs på distans åtminstone till 8 november.

Vissa kurser har redan nu beslutat att förlägga samtliga träffar under ht 20 på distans. Andra inväntar ytterligare beslut och riktlinjer från universitetsledning för vad som kommer att gälla efter 8 november.

Kurser i Lärarlyftet

Malmö universitet erbjuder kurser i fler ämnen och för fler olika årskurser.

Mer information om kurserna hittar du här

Lärarlyftet vänder sig dig som är anställd lärare med behörighetsgivande lärarexamen, dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Du har en tillsvidaretjänst eller visstidsanställning och har din huvudmans godkännande att söka Lärarlyftet. Från hösten 2019 finns vissa möjligheter att delta i kurser i Svenska som andraspråk utan att de leder till behörighet i legitimationen.

För mer och viktig information läs här

Mer information om lärarlyftets kurser och utbildningar hittar du även på Skolverkets hemsida

För att kunna delta i Lärarlyftet måste du ha huvudmans godkännande.

Blankett för huvudmans godkännande Lärarlyftet ht 2020 
Blankett för huvudmans godkännande Waldorf Lärarlyftet ht 2020 

 

Speciallärarutbildningen hösten 2020 (ingår i Lärarlyftet)

Hösten 2020 startar speciallärarutbildningen 90 hp med två specialiseringar.

  • Språk-, skriv – och läsutveckling
  • Matematikutveckling

Läs mer om Speciallärarutbildningen hösten 2020

Utbildningen vänder sig till dig som har en lärarexamen eller förskollärarexamen  som är avsedd för undervisning i ämnet svenska respektive matematik eller att du genom din examen fått behörighet att undervisa i svenska respektive matematik. Om din examen inte är avsedd för undervisning i svenska respektive matematik krävs att du blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling respektive 22,hp i ämnet matematik  eller inom kunskapsområdet matematik-utveckling.

Vidare krävs det att du är anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet samt att du har huvudmannens godkännande att söka utbildningen.

Du ska ha huvudmans godkännande via blankett som finns här:

Ansökan är öppen för sen anmälan fram till 14 augusti.

 

Mer information om speciallärarutbildningen inom lärarlyftet hittar du även på Skolverkets hemsida.

 

Validering för tillgodoräknande

Inom såväl kurser som speciallärarutbildningen kan din ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Såväl tidigare universitetsstudier som kunskaper förvärvade på annat sätt kan utgöra grund för tillgodoräknande. Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs.  Alla kurser startar på nivå 1hp.

Validering för tillgodoräknande är en process och det kan därför ta tid innan du får beslut om eventuella tillgodoräknande. Fram till du fått besked följer du kursen. Då Lärarlyftet är en uppdragsutbildning kan det beslut du får inte överklagas.

Mer information hittar du här.

 

Du ska ha huvudmans godkännande via blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad av ae5660