Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarlyftet vid Malmö universitet

Lärarlyftet-LS

Vårens kurser är nu stängda för sen anmälan.
Kurser våren 2019 

Lärarlyftet II vänder sig till...
..dig som är anställd lärare med behörighetsgivande lärarexamen, dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Du har en tillsvidaretjänst eller visstidsanställning. Du undervisar i ett ämne du saknar ämnesbehörighet i och har din huvudmans godkännande att kunna bli antagen inom Lärarlyftet.

En kurs i Lärarlyftet ska ge utökad behörighet. Den som antas har redan examen som är avsedd för undervisning i den skolform och i de årskurser som den kompletterande kursen i ett ämne avser. 

Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 1-3 respektive åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att utökad behörighet verkligen nås genom sökt utbildning.

Till grund för uppdraget finns förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande, samt förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal. Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är sedan 2016 aktuell för de som läser kurser inom ämnena i Lärarlyftet II.

För mer information om de olika statsbidragen och ersättningsnivån för olika ämnen hänvisar vi till Skolverkets sida om statsbidrag.

Lärarlyftet som satsning är förlängd till 2019 ut. 

Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II
Hösten 2017 startade Speciallärarutbildningen med tre inriktningar och avslutas i december 2019. Specialisering mot språk-, skriv – och språkutveckling, språk – och matematikutveckling samt grav språkstörning. I dagsläget är ingen ny speciallärarutbildning planerad att starta inom ramen för Lärarlyftet.

Mer information om speciallärarutbildningen inom lärarlyftet hittar du på Skolverkets hemsida.

Validering för tillgodoräknande 
Du kan ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs.  

Alla kurser startar på nivå 1hp. Har du studier sedan innan i ämnet kan du ansöka om validering för tillgodoräkning. 
Mer information hittar du här.

 

 

Du ska ha huvudmans godkännande via blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad av Mejra Ferhatbegovic