Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på KSM Kultur-språk-medier

Forskningen inom KSM är flervetenskaplig. Tyngdpunkten är Svenska med didaktisk inriktning men här finns även forskningsprojekt och miljöer i Engelska, Estetiska uttrycksformer och Svenska som andra språk. 

Forskningen i Svenska med didaktisk inriktning har två huvudspår - språk och litteraturvetenskap. Forskningen berör lingvistik, kultur och medier, sociologi och pedagogik. Det finns även en forskarutbildning i Svenska med didaktisk inriktning. 

I Engelska studeras språk, litteratur/kultur och språkundervisning. Gällande språk fokuseras på lingvistik, semantik och studier om skrivande. Forskningen inom litteratur och kultur handlar delvis om barnbokslitteratur kopplat till kultur.

Forskningen i det Estetiska kunskapsområdet, d v s bild, drama och musik, befinner sig i en nyorienteringsfas. Högskolepedagogik och praxisnära skolforskning dominerar i nuläget.

Inom Svenska som andraspråk finns forskningsprojekt som rör språkliga perspektiv på lärande i NO-klassrum. 

Två huvudfält


Forskningen inom KSM har två huvudfält. En inriktning rör lärares och blivande lärares lärande med inslag av ämnesdidaktiska och ämneskonceptionella frågor.
En annan inriktningen behandlar barns, ungdomars och vuxnas meningsskapande och lärande utifrån ett utvidgat textbegrepp. Forskningen rör frågor inom språk- och litteraturpedagogik, textdidaktik, receptionsteori, kultur- och mediepedagogik.

Forskningen förhåller sig till att skola och utbildning präglas av kulturell heterogenitet. Våra barn och ungdomar har skiftande sociala och kulturella förutsättningar som kön, klass, etnicitet, tycke, smak och intressen. Frågan är hur skolan förhåller sig till denna kulturella mångfald i vår tid?

Senast uppdaterad av Michael Gustafson