Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kultur-språk-medier (KSM)

Studenter vid en whiteboard som läser i en bok

Utbildningar och kurser på KSM

Vi arbetar med hur barn och ungdomar använder språk, litteratur och andra medier som redskap. Vi fördjupar oss i olika sätt att kommunicera – tala, läsa, skriva, lyssna samt gestalta genom bild, drama och musik.

Utbildning mot grundskolan och gymnasieskolan 

På KSM erbjuder vi utbildning mot grundskolan och gymnasieskolan i följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Bild
  • Svenska som andraspråk

Behörighetsgivande kurser

  • Musik
  • Dramapedagogik
  • Arabiska

Forskningsmiljön på KSM

På KSM finns en aktiv multidisciplinär forskningsmiljö med språk, estetiska uttrycksformer, språkutvecklande undervisning, academic literacy, bedömning och medier i fokus. Forskarutbildningsämne är Svenska med didaktisk inriktning (SMDI). 

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia