Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tentamen och omtentamen

Tentamensutlämning

Tentamensutlämning äger rum tisdag och torsdag kl. 12:00-12:30 i sal ORE 437.

Skriftlig salstentamen

Regler för skriftlig salstentamen. Läs mer på

https://student.mau.se/mina-studier/tentamen/

För att få skriva salstentamen gäller obligatorisk anmälan. Det är viktigt att du anmäler dig i tid. Se länken ovan. 

Omtentamen för andra examinationsformer än salstentamen 
Anmälan till omtentamen för andra examinationsformer än salstentamen (hemtentamen, tillämpad tentamen, laborationer, säkerhetstest mm), görs på institutionens hemsida, om läraren inte gett andra instruktioner. Anmälan ska göras senast en vecka innan omtentamenstillfället. I tentamenskalendern (till höger) ser ni tentorna som ges under den ovan angivna tiden.

Anmälan till omtentamen


Rutiner för tentamensgenomgång 

 

Efter tentamen bör en tentamensgenomgång ske i samband med resultatrapporteringen. Den kan ske skriftligt eller muntligt. Lärare/kursledare ansvarar för att detta sker senast sju arbetsdagar före omtentamen. 

Tentamen delas ej ut utan fås endast för påseende vid tentamensgenomgången och samlas sedan in igen. Som student har du möjlighet att anmärka på ditt resultat eller på lärarens rättning. Därför sparas och arkiveras alla originaltentor under två år, men du har möjlighet att få en kopia.

Efter tentamensgenomgången finns tentorna i ett dokumentarkiv i E 437. Som student har du möjlighet att få ut tentamen för genomläsning varje tisdag och torsdag mellan kl. 12.00-12.30. Du får dock inte ta originalet med dig hem. Om du vill ha en kopia av din tentamen med dig hem är detta däremot möjligt. Du kopierar själv din tentamen på plats och lämnar tillbaka originalet.

Det går även att få sin tenta inskannad och mailad till sig. Maila namn, personnummer och momentnamnet på tentamen samt vilket datum den utfördes till Emelie Nilsson

Senast uppdaterad av Magnus Jando