Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan vid IDV

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället sker på många olika sätt. På idrottsvetenskapen delar vi upp denna samverkan i tre olika delar. För det första samverkar vi med olika företag, föreningar och organisationer för att utveckla deras verksamheter eller lösa problem på ett vetenskapligt sätt.

För det andra samarbetar vi med det omgivande samhället i våra olika utbildningar för att skapa ett mer autentiskt lärande för studenterna och bättre förbereda dem för arbetsmarknadens behov. Slutligen samverkar vi med våra Alumni studenter som idag verkar på arbetsmarknaden utifrån sin idrottsvetenskapliga kompetens.

Studentsamarbeten

För att bidra till att utveckla kompetensen på dagens breda arbetsmarknad stimulerar vi organisationer att samarbete med våra studenter i olika former. Många av våra gamla studenter har fått jobb genom denna kontakten. Inom idrottslärarprogrammet sker detta i en reglerad form som kallas verksamhetsförlagd tid.

Inom de två idrottsvetenskapliga programmen kan detta ske både inom ramen för enskilda kurser eller inom ramen för hela utbildningen. Du kan annonsera via Futurefinder eller kontakta Torsten Buhre, institutionens samverkanskoordinator. Vi skräddarsyr studentsamarbeten utifrån era behov. De olika formerna är praktikplatser, mentorskap som löper genom hela utbildningen, och projekt och examensarbeten, som är en mer formell form där studenterna också examineras inom ramen för en enskild kurs.

Läs mer om studentsamarbeten

Läs mer om Futurefinder

Senast uppdaterad av Michael Gustafson