Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om institutionen

Institutionen Idrottsvetenskap erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. 

Utbildning
Institutionen ger flera olika idrottsrelaterade utbildningsprogram: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande, samt Magister- och Masterprogram i Idrottsvetenskap. Det finns även en forskarutbildning samt en rad intressanta fristående kurser.

Forskning
Institutionen är en levande, aktiv och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningen har en bredd och mångfald av inriktningar där tyngdpunkten ligger inom det samhällsvetenskapliga området.

Samverkan
Institutionen Idrottsvetenskap har ett välutvecklat och etablerat nätverk med en mängd olika aktörer inom idrottsfältet. Institutionen bedriver även forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med idrottsorganisationer, skolor och andra idrottsrelaterade aktörer i samhället.

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn