Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The European Sport Management Conference 2018

Institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö universitet står tillsammans med European Association for Sport Management. EASM, värd för The European Sport Management Conference. Konferensen hålls på Malmö Live 5-8 september 2018. Mer information kring anmälan kommer senare.

Tema 2018

Temat 2018 är: Managing Sport in a Changing Europe. Konferenstemat har valts för att reflektera de förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort, och som måste hanteras av idrottens organisationer på olika nivåer. Det kan t ex handla om frågor kopplade till migration, integration och mångkulturalism. Konferenstemat är dessutom tydligt kopplat till det lokala och nationella sammanhanget, samtidigt som det är internationellt relevant.

  • Samhälls- och idrottsrelevant tema
  • Koppling till den lokala och nationella kontexten
  • Möjlighet till samverkan mellan akademi och lokala/regionala/nationella aktörer
  • Möjlighet till marknadsföring/information om pågående samhällsrelevanta idrottsprojekt i Malmö/Sverige
  • Tydlig koppling till Malmö universitets profil
  • Möjlighet att stärka den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön och utmana gränserna inom den gängse forskningstraditionen inom sport management

Några av konferensens keynote speakers:

Joseph Maguire: Keynote: Setting the Agenda: Social and Cultural Changes in Europe and its Impact on Sport
Balqis Khattab, Anders Levinsen, Malin Eggertz Forsmark: Keynote(s) and Workshop: Sport Entrepreneurship, Migration and Multiculturalism
Veerle de Brosscher: Keynote: Challenges for Elite Sport Development and Governance in a Changing Europe.

EASM 2018

Mau logo

Senast uppdaterad av Magnus Jando