Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

IDV i media

IDV-forskare i media: Nytänkande krävs för att ridsporten ska nå nya grupper: - Susanna Hedenborg, Anna Maria Hellborg

http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Nytankande-kravs-for-att-ridsporten-ska-na-nya-grupper/

IDV-forskare i media: Ungdomar rör sig för lite. -Johan Norberg

http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Ungdomar-ror-sig-for-lite/

IDV-forskare i media: Svårt att leva upp till goda föresatser genom idrott. -Niklas Hafen

http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2016/Svart-att-leva-upp-till-stora-malsattningar-med-idrott-som-hjalpinsats1/

IDV-forskare i media: Dans kan förnya undervisningen i Idrott och hälsa - Torun Mattsson

http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2016/Dans-kan-fornya-undervisningen-i-Idrott-och-halsa/

IDV-forskare i media: Idrottsrörelsens anslag i klass med försvarsbudgeten vid krigshot. - Johan Norberg

http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2016/Idrottsrorelsens-anslag-i-klass-med-forsvarsbudgeten-vid-krigshot/

IDV-forskare i media: Sport Open. Så heter en ny sajt som ska hjälpa idrottsföreningar att möta och fånga upp nyanlända.  - Johan Norberg

http://mah.se/Nyheter/Nyheter-2016/Sport-Open-hjalper-idrottsforeningar-mota-nyanlanda/

IDV-forskare i media: Hört och hänt - Johan Norberg

Hört och hänt
Johan Norberg, Hört och hänt Västra Malmö, 9 november 

IDV-forskare i media: Åh, vi älskar våra bengaler - Kutte Jönsson

Kutte Jönsson: Åh, vi älskar våra bengaler 
Kutte Jönsson, Sydsvenskan.se, 6 november 

IDV-forskare i media: Fördelen att vara född tidigt på året - Tomas Petersson

Fördelen: Att vara född tidigt på året 
Tomas Peterson, Kvällsposten, 1 november 

IDV-forskare i media: Idrotten kan inte lösa allt - Johan Norberg

Idrotten kan inte lösa allt
Johan R Norberg, Idrottens affärer, 24 oktober

IDV-forskare i media: Ridsporten behöver öppna för större mångfald - Susanna Hedenborg

Ridsporten behöver öppna för större mångfald
Susanna Hedenborg, Hippson, 7 oktober 

IDV-forskare i media: Alla reagerade på Johans krönika - Johan Norberg

Alla reagerade på Johans krönika
Johan Norberg, Idrottens affärer, 7 oktober  

IDV-forskare i media: Målet är att antalet högstadietjejer med medlemskap i en idrottsförening ska fördubblas till år 2020 - Susanna Hedenborg

"Målet är att antalet högstadietjejer med medlemskap i en idrottsförening ska fördubblas till år 2020." 
Susanna Hedenborg, Sydsvenskan, 22 september 

IDV-forskare i media: Kvinnligt nätverk stärker supportrar - Aage Radmann

Kvinnligt nätverk stärker supportrar
Aage Radmann, Västerbottens-kuriren, 14 september 

IDV-forskare i media: Ibland måste man skilja på mål och medel - Jesper Fundberg

Ibland måste man skilja på mål och medel
Jesper Fundberg, Sydsvenskan, HD, Landskronaposten, 3 september 

IDV-forskare i media: Varför bryr sig så få om ÄFF? - Bo Carlsson

Varför bryr sig så få om ÄFF?
Bo Carlsson, NST/HD, 6 augusti 

IDV-forskare i media: Låt eldsjälen få sällskap - Johan R Norberg

Låt eldsjälen få sällskap!
Johan R Norberg, Idrottens affärer, 17 juli

IDV-forskare i media: Lokal identitet kan bygga stolthet - Torbjörn Andersson

Lokal identitet kan bygga stolthet
Torbjörn Andersson, Östgöta correspondenten, 14 juli

IDV-forskare i media: Intressant forskning kring svensk fotboll - Torbjörn Andersson

Intressant forskning kring svensk fotboll
Torbjörn Andersson, Smålandsposten, 7 juli 

IDV-forskare i media: Ridsporten behöver öppna för större mångfald - Susanna Hedenborg

Ridsporten behöver öppna för större mångfald
Susanna Hedenborg, Hippson, 6 juli 

Flera forskare från institutionen i programserier om idrott från Utbildningsradion

Flera forskare från institutionen medverkar i tre aktuella programserier om idrott från Utbildningsradion.

I programserien "Idrottens himmel och helvete" medverkar Tomas Petersonoch Susanna Hedenborg. I programserien "Idrottslärarens drömmar och dilemman" medverkar Torun MattssonIngegerd Ericsson och Kutte Jönsson. I programserien "Tränarens himmel och helvete" medverkar Johan R. Norberg.

Temanummer i Sport in Society med Bo Carlsson och Susanna Hedenborg som redaktörer: "The Position and Relevance of Sport Studies" 

Våren 2012 arrangerade Idrottsvetenskap I Malmö en konferens (Centers and Peripheries in Sport, CPSII) om idrotts-vetenskapens karaktär, position och relevans. Denna konferens har hösten 21014 utmynnat i ett specialnummer i Sport in Society, med Bo Carlsson & Susanna Hedenborg som redaktörer: “The position and relevance of sport studies”.

Läs mer om  specialnumret

Lär mer om CPSII 

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn