Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Högre seminarium - Idrottsvetenskapliga institutionen

Program för Högre Seminariet, Idrottsvetenskap, Malmö universitet, höstterminen 2019

 

Måndagar klockan 13.15 till 15.00 i sal E 430. Textunderlag skickas ut cirka en vecka innan seminariet. Inom parentes står namn på den professor som leder seminariet.

2/9: Diskussion om Emma Leijnses sommarprogram i radio (Susanna Hedenborg)

9/9: Om CIF-ansökningar (Susanna Hedenborg)

16/9: Susanna Hedenborg, biografiskt bokkapitel om Maud von Rosen, Linde Klinckowström von Rosen and Ulla Håkansson, Challenges to constructions of gender and horsemanship (Johan Norberg) The Seminar is in English.

23/9: Håkan Larsson, GIH/Mau, presenterar forskningsprojektet Hjärnhälsa i skolan (Håkan Larsson)

30/9: Inget Högre Seminarium på grund av institutionsmöte

7/10: Slutseminarium Daniel Bjärsholm, Idrott som medel - inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrott. Diskutant: Johan von Essen, Ersta Sköndal Bräcke Högskola (Johan Norberg) OBS: 10.15–12.00.

14/10: (Johan Norberg)

21/10: Maria Howding, Mau, presenterar sitt avhandlingsprojekt Friluftsliv på idrottslärarutbildningen (Håkan Larsson)

28/10:

4/11: Inget Högre Seminarium på grund av institutionsmöte

11/11: Sepand Mashreghi; Mau, lägger fram avhandlingskapitlet “We the Afghan Kids": Stories of physical activity (Håkan Larsson). The Seminar is in English.

18/11: Gäst från International Week (Susanna Hedenborg). The Seminar is in English.

25/11: John Berg, Mau, lägger fram artikeln Praktiker och proffs: Ishockeyns materialförvaltare i ett samtida och historiskt perspektiv (Susanna Hedenborg)

2/12: Camilla Strömberg presenterar sitt avhandlingsprojekt Strategi 2025 och idrottsföreningen, ledarskapet i fokus – val av teoretiska ingångar (Johan Norberg)

9/12: Karin S Lindelöf och Annie Woub, Centrum för Genusstudier vid Uppsala universitet, presenterar sin forskning om kvinnors långlopp. (Johan Norberg)

16/12: Inget Högre Seminarium på grund av institutionsmöte

13/1: Lovisa Broms (Johan Norberg)

20/1: Kutte Jönsson och Jenny Vikman: Youth Sport, Transgenderism and Children’s Rights (Susanna Hedenborg)

 

 

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn