Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Högre seminarium - Idrottsvetenskapliga institutionen

Program för Högre Seminariet, Idrottsvetenskap, Malmö universitet, vårterminen 2020

 

Måndagar klockan 13.15 till 15.00 i sal E 430. Textunderlag skickas ut cirka en vecka innan seminariet. Inom parentes står namn på den professor som leder seminariet.

3/2: Susanna Hedenborg, Mau, presenterar Mistra-projektet

12/2. OBS: onsdag 13.15–15.00, sal meddelas senare, Simon Beames, NIH/Oslo. Tema: Äventyrssport och hållbarhet

17/2: Susanna Hedenborg & Annika Rosén; Mau, presenterar texten Too Young to Ride? (Susanna Hedenborg) 

24/2: Forskningsansökningar och idéer behandlas (Susanna Hedenborg)

2/3: Oskar Solenes, Molde Höjskole, (Håkan Larsson)

16/3: Innehåll meddelas senare (Johan Norberg)

23/3: Alexander Jansson, Mau, presenterar Gender gaps and education equality: evidence based on 32 610 students´ perceptions of physical education in Sweden

30/3: Innehåll meddelas senare (Håkan Larsson)

6/4: Aurélien Daudi, Mau, presenterar sitt avhandlingsprojekt om Conspicuous Fitness (Johan Norberg)

20/4: Anna Maria Hellborg, Mau, Logics of distribution of payment to elite athletes in two Swedish sport organizations. (Håkan Larsson)

4/5: Tomas Peterson, Mau, Om komparationer mellan idrottsskolor (Sverige–Sydafrika) (Johan Norberg) 

11/5: Sofia Sebelius, Mau, presenterar sitt avhandlingsprojekt (Susanna Hedenborg)

18/5: Maria Howding, Mau, presenterar del ur sitt avhandlingsarbete om Lärande i friluftsliv på lärarutbildningen (Håkan Larsson)

25/5: Sepandarmaz Mashreghi, Mau, Afghan Youth and PE class in Sweden. (Johan Norberg)

1/6: Matilda Lindberg, Mau, presenterar ett utkast på en artikel om mötet mellan skola, skolidrottsämnet och cirkus med namnet Hur mycket cirkus får det vara egentligen?

 

 

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn