Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning - Idrottsvetenskapliga institutionen

Välkommen till forskningsmiljön vid institutionen Idrottsvetenskap, Malmö universitet.  

Verksamheten består av ett 20-tal forskare och nästan lika många doktorander. Vår forskning är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället.  

På dessa sidor kan du läsa om vår forskning, vår samverkan med det omgivande samhället och vår forskarutbildning. Du kan även se vilka avhandlingar som producerats i vår miljö, våra publikationer och vilka projekt som vi för närvarande bedriver. Slutligen kan du även läsa om schemat för vårt högre seminarium. Detta är vårt gemensamma forskningsseminarium. Tveka inte att höra av dig, om du vill närvara.

 Senast uppdaterad av Ingrid Knutsdotter Thulin