Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutionen Idrottsvetenskap

Välkommen till institutionen Idrottsvetenskap. Vi erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens.

Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande, samt Magister- och Masterprogram. Det finns även en forskarutbildning och en rad fristående kurser. Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer.

Senast uppdaterad av Ingrid Knutsdotter Thulin