Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Childhood and Education (ChED)

I forskargruppen Childhood and Education (ChED) fokuserar vi på en mångfald av frågor som berör barndom och utbildning. Vi är intresserade av barns livsvillkor, både idag, historiskt, i Sverige och globalt. Vi undersöker barns kultur och identitetsskapande, samt frågor som rör barns aktörskap och medverkan i relation till samhälleliga strukturer som begränsar eller möjliggör barns lärande och utveckling. Barns intressen och rättigheter - samt synen på barnen som aktiva och kompetenta - är centrala utgångspunkter i vår forskning.

Vi intresserar oss också för hur olika aktörer och institutioner på olika sätt bidrar till att forma barns liv (inklusive föräldrar, lärare, förskollärare och fritidslärare - familjen, skolan och förskolan), och hur barn förhåller sig till detta formande, samt själva formar sina liv. Forskningen i gruppen fokuserar också på pedagogiska och didaktiska frågor i relation till förskola, skola och fritidshem, samt bedriver samverkansforskning som är inriktad på didaktik och didaktisk modellering.

Program våren 2020

4 mars kl. 13:15-15:00 i OR:C232. Seminarium med text av Elsa Andersson.

11 mars kl. 13:15-15:00 i OR:A234. Seminarium med professor Beatriz Lindqvist, Södertörns högskola. Titel: Att undersöka vithetsnormer i svensk förskolevardag.

22 april kl. kl. 13:15-15:00 i Zoom. Seminarium med text av Ylva Holmberg och Camilla Löf.
https://mau-se.zoom.us/j/61108101522

28 april kl. 13:15-15:00 i Zoom. Seminarium med en text av David Buckingham.
https://mau-se.zoom.us/j/64774332666

27 maj kl. 13:15-15:00 00 i Zoom. Seminarium med text av Camilla Löf och Kristine Hultberg Ingridz samt Erika Lundell.
https://mau-se.zoom.us/j/65327295468

Program hösten 2020

1 oktober kl. 13.15-14.35 i OR:D222. En halvdag om skrivande med Magnus Linton (föreläsning och workshop, se nedan).

Föreläsning: Bra text – vad är det?

Ingen föranmälan behövs, föreläsningen är öppen för alla på LS!

Dag och tid: Torsdag 1 oktober kl. 13.15-14.35

Plats: OR:D328           
Om föreläsningen: Vad som är bra är såklart subjektivt men oavsett om vi pratar avhandling, bredare sakprosaverk, tidningsessä, antologibidrag eller bara en vanlig anslagsansökan utmärks en levande text av ett antal saker – vilka? Utifrån tre essäer diskuterar vi den stimulerande textens nödvändiga ingredienser: renodlad poäng, intellektuella cliffhangers, effektiv citering och egen stil – samt läsarens behov av trygghet. Bland mycket annat.

Workshop: Börja rätt

Workshop för max 12 personer aktiva i ChEd. Föranmälan krävs och görs till hanna.sjogren@mau.se Först till kvarn!

Dag och tid: Torsdag 1 oktober kl. 15.00-16.20

Plats: OR:A234
Om workshopen: Varje text har en start och om det inte händer något i de första styckena faller alla läsare utom de avlönade bort – så hur skapas en början som bär, som kittlar läsaren på rätt sätt och lovar mycket men inte för mycket? Med hjälp av talande exempel botaniserar vi i myllret av fängslande och avtändande sätt att öppna en text. Vad bör en bra inledning göra med läsaren? Vad får den absolut inte göra? Vilka textstrukturella fundament läggs i en texts början? Och hur kickstartar man sig själv om man kör fast direkt och blir sittande med ångest och blank skärm?

 

Hanna Sjögren har gruppansvar.

Senast uppdaterad av Petra Olsson