Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Childhood and Education (ChED)

I forskargruppen Childhood and Education (ChED) fokuserar vi på en mångfald av frågor som berör barndom och utbildning. Vi är intresserade av barns livsvillkor, både idag, historiskt, i Sverige och globalt. Vi undersöker barns kultur och identitetsskapande, samt frågor som rör barns aktörskap och medverkan i relation till samhälleliga strukturer som begränsar eller möjliggör barns lärande och utveckling. Barns intressen och rättigheter - samt synen på barnen som aktiva och kompetenta - är centrala utgångspunkter i vår forskning.

Vi intresserar oss också för hur olika aktörer och institutioner på olika sätt bidrar till att forma barns liv (inklusive föräldrar, lärare, förskollärare och fritidslärare - familjen, skolan och förskolan), och hur barn förhåller sig till detta formande, samt själva formar sina liv. Forskningen i gruppen fokuserar också på pedagogiska och didaktiska frågor i relation till förskola, skola och fritidshem, samt bedriver samverkansforskning som är inriktad på didaktik och didaktisk modellering.

Program våren 2020

4 mars kl. 13:15-15:00 i OR:C232. Seminarium med text av Elsa Andersson.

11 mars kl. 13:15-15:00 i OR:A234. Seminarium med professor Beatriz Lindqvist, Södertörns högskola. Titel: Att undersöka vithetsnormer i svensk förskolevardag.

22 april kl. kl. 13:15-15:00 i OR:A234. Seminarium med text av Ylva Holmberg och Camilla Löf.

28 april kl. 13:15-15:00 i OR:A234. Seminarium med två texter av David Buckingham.

19 maj Öppen föreläsning i OR:D222 med professor emeritus David Buckingham, Loughborough University. Titel: Media education in the age of digital capitalism. Därefter kl. 13:15-15:00 seminarium i OR:A234. Titel: A historical approach to children, media and education. För att delta i eftermiddagens seminarium, maila carolina.martinez@mau.se.

27 maj kl. 13:15-15:00 00 i OR:A234. Seminarium med text av Camilla Löf och Kristine Hultberg Ingridz samt Erika Lundell.

10 juni kl. 10:15-16:00 i OR:A234. Preliminärt: Workshop om skrivande med Magnus Linton.

Hanna Sjögren har gruppansvar.

Senast uppdaterad av Petra Olsson