Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barndom, utbildning, samhälle (BUS)


Vid institutionen Barndom, utbildning, samhälle (BUS) utbildas förskollärare och grundlärare mot fritidshem.

Utbildning
Förskollärarutbildning

Här finns en av landets största förskollärarutbildningar. Fördjupningsämnet Barndom och Lärande innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Förskolans didaktik med betoning på barns lek, utveckling och meningsskapande utgör en viktig del av ämnet, liksom utvecklande av förskolans lärmiljöer. Förskolans kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är områden som institutionen arbetar med i både utbildning och forskning.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
Inom denna inriktning studeras fördjupningsämnet Fritidspedagogik och ett av följande ämnen: bild, idrott och hälsa eller musik. 

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning om barndom och utbildning utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Forskningen har fokus på undervisning i förskola, historiska och sociologiska perspektiv på barndom och utbildning, fritidshem och pedagogisk filosofi. Vid institutionen finns två etablerade forskningsgrupper: Childhood and Education (ChED) och Philosophical Studies of Education (PSE).

Läs mer om Childhood and Education

Läs mer om Philosophical Studies of Education 

Samverkan

Samverkan sker med lärosäten och verksamheter utanför Malmö universitet, både nationellt och internationellt. Institutionen medverkar även i fortbildningskurser inom ramen för barndomsstudier och professionellt arbete i förskola och fritidshem, med kommuner och enskilda förskolor och fritidshem som uppdragsgivare.

Senast uppdaterad av Ann-Sofie Almquist