Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Språk- och litteraturdidaktik - SLDI

Språk- och litteraturdidaktik är ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält med fokus på språkutveckling, litteratur- och mediereception samt svenska som andraspråk. Forskningen rör studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av muntliga och skriftliga texter i olika situationer och mediala former.

En annan central del är studier av svenskämnesundervisningen i skolan. Med detta fokus blir forskningen praxisnära och den vill utveckla ett funktionellt metaspråk för att kunna tala om språkutveckling, undervisning och lärande. Villkoren för språkutveckling och olika former av muntlig och skriftlig textreception i medier inom svenskämnesundervisning, högre utbildning och andra miljöer för lärande analyseras utifrån aspekter som etnicitet, generation, genus och klass.

Forskningsfältet bidrar till att forskningsanknyta verksamheten inom såväl skola som lärarutbildning.

Värdlärosäte för nationella forskarskolan

Språk och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT). 

Större forskningsprojekt:

Att utveckla språk och skriftlighet i NO-ämnen (SALT)

Inlevelsens dialektik 
Läs reportaget "Den passionerade läsaren är en livsstil" 

Verksamma forskare SMDI:

Ämnesföreträdare: Magnus Persson
Kent Adelmann
Lotta Bergman
Catarina Economou
Johan Elmfeldt
Anna-Lena Godhe
Maaike Hajer
Fredrik Hansson
Karin Jönsson
Maria Kouns
Pia Nygård Larsson
Cecilia Olsson Jers
Björn Sundmark
Marie Thavenius
Camilla Thurén
Anna Clara Törnqvist
Par Widén

Doktorander:
Erik Karlsson
Christina Lindh
Robin Samuelsson
Robert Walldén
Niklas Öhman

 

 

Senast uppdaterad av Ingrid Knutsdotter Thulin